Boetebeding in een huurovereenkomst

Mensen die een woon-, winkel- of kantoorruimte huren, sluiten (bijna) altijd een huurovereenkomst. In de praktijk wordt hiervoor vaak een model gebruikt. Het bekendste model is ontwikkeld door de Raad voor Onroerende Zaken (het ROZ-model). Het boetebeding is terug te vinden in de Algemene Bepalingen van het ROZ-model. Het boetebeding is vaak niet helder en leidt met regelmaat tot juridische geschillen. Een huurrecht advocaat geeft U daarom graag advies over de opname van een helder boetebeding in de huurovereenkomst. Ook voor de uitleg van het boetebeding en de incasso van verschuldigde boetes, is RechtNet Advocaten u graag van dienst.

Helder boetebeding in de huurovereenkomst

Het boetebeding in de Algemene Bepalingen van het ROZ-model luidt vaak als volgt:
‘Telkens indien een uit hoofde van de huurovereenkomst door huurder verschuldigd bedrag niet prompt op de vervaldag is voldaan, verbeurt huurder aan verhuurder van rechtswege per kalendermaand vanaf de vervaldag van dat bedrag een direct opeisbare boete van 1% van het verschuldigde per kalendermaand, waarbij elke ingetreden maand als een volle maand geldt, met een minimum van 300 euro per maand’

In de praktijk blijkt het voor de rechter en advocaat moeilijk om deze tekst op gelijke wijze uit te leggen. Ook in de jurisprudentie zijn er nog vaak discussies over het beding.

Verschillende uitspraken

In de laatste jaren hebben vele rechters uitspraak gedaan in zaken over het boetebeding. De uitkomst hiervan verschilt echter van elkaar. Uit de vele uitspraken blijkt dat de boete bij te late betaling van de huurders in de praktijk niet altijd wordt toegewezen. Zeker als er sprake is van een huurovereenkomst met een lage huurprijs is de kans groot dat de boetes voor huurders worden verlaagd. Tevens blijkt uit een arrest van het Hof Amsterdam van 8 september 2015, dat huurders niet altijd met succes een beroep op matiging van de boete kunnen doen. Dit geldt zeker als er sprake is van een hoge huurprijs en de huurder gezien kan worden als een professionele partij.

Advies over het boetebeding

Het is slim om bij het sluiten van een huurovereenkomst goed advies in te winnen, met name over het boetebeding. Voor verhuurders is het slim om het boetebeding met behulp van een voorbeeld te verduidelijken. Hierdoor begrijpt de huurder wat er wordt bedoeld. Daarnaast kunnen huurders proberen om in de huurovereenkomst de hoogte van de boete te verlagen. Ook de periode waarover de boete verschuldigd is, kan worden aangepast.

Vrijblijvend advies?

Onze huurrecht advocaten zijn u graag van dienst. Neem voor een gratis advies over het boetebeding in een huurovereenkomst direct contact op met 073 – 615 43 11 of info@rechtnet.nl. Een huurrecht advocaat staat u graag te woord!

mr. Casimir Vink