Café niet aansprakelijk voor incident met vallend glas

Bij een incident in een café in Eindhoven krijgt een vrouw een glas, dat een jongen op een hoger gelegen verdieping naar beneden heeft laten vallen, op haar hoofd. Deze persoon blijkt nadien niet meer te traceren. De vrouw heeft behoorlijk wat last van de naweeën van het incident en stelt het café daarom secundair aansprakelijk. De rechter oordeelt echter dat het café niet aansprakelijk is voor de schade van de vrouw.

Bekijk hier onze rechtsgebieden

De vrouw is van mening dat het café een gevaarlijke situatie heeft gecreëerd door op de bovenverdieping mensen met glaswerk te laten staan of glaswerk op de balustrade te laten plaatsen. Zij vindt dat het café bescherming tegen vallend glaswerk had moeten laten plaatsen, zoals een scherm of gespannen net. Ook had het café volgens de vrouw op de bovenverdieping gebruik kunnen maken van plastic bekers, om het gevaar op vallend glas te verminderen.

Geen eerdere incidenten

Het café geeft in haar verweer aan dat de horecagelegenheid sinds 2015 in zijn huidige vorm bestaat en er sinds die tijd niet eerder een incident met vallende glazen is gebeurd. Door de hoogte van de reling van de balustrade en de naastgelegen tafels is de kans dat een glas naar beneden zou vallen volgens het café zo klein, dat daarmee geen rekening hoefde te worden gehouden.

Geen sprake van onrechtmatige gevaarzetting

De rechtbank vindt dat er geen sprake is van onrechtmatige gevaarzetting van de zijde van het café en wijst de aansprakelijkheid af. De rechter geeft eveneens aan dat de inrichting van het café niet uitnodigt om glaswerk op de reling van de balustrade te plaatsen. Daarnaast blijkt uit camerabeelden van een willekeurige drukke avond in het café, vergelijkbaar met de avond waarop het incident plaatsvond, dat er geen sprake is van een gevaarlijke situatie in het café. Daarnaast stelt de rechtbank dat de toedracht van het ongeval onvoldoende vaststaat om het café een verwijt te maken dat bepaalde veiligheidsmaatregelen zijn nagelaten. Het is immers niet duidelijk geworden waardoor het glas uiteindelijk naar beneden is gevallen. 

Bekijk hier onze incasso diensten

Secundaire partijen worden vaker aansprakelijk gesteld

Het komt steeds vaker voor dat secundaire partijen als overheden, scholen, horecagelegenheden en sportverenigingen aansprakelijk worden gesteld voor schade die door iemand anders is veroorzaakt. Als de directe schadeveroorzaker niet meer te vinden is, dan kan het aansprakelijk stellen van een secundaire partij een manier zijn om de geleden schade toch nog op iemand te verhalen. Het slachtoffer moet dan echter wel met goede argumenten kunnen onderbouwen dat de secundaire partij ook écht steken heeft laten vallen op het gebied van veiligheidsmaatregelen bij gevaren die voorzien hadden kunnen worden. In deze zaak oordeelt de rechter dat het café niet tekort is geschoten in het treffen van bepaalde veiligheidsmaatregelen met het oog op een voorzienbaar gevaar en dus ook niet secundair aansprakelijk kan worden gesteld.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073 – 615 43 11.

Vragen? Neem contact met ons op