Corona geen reden om verplicht verlofuren in te leveren

Werkgevers mogen hun medewerkers niet verplichten om als gevolg van de Coronacrisis vakantiedagen in te leveren. Die uitspraak deed de kantonrechter onlangs in een zaak die een medewerker had aangespannen tegen zijn werkgever. Het bedrijf had 13,5 dagen aan verlofuren afgeboekt bij de medewerker, zonder daar vrije dagen of een vergoeding tegenover te stellen.

Bekijk hier onze rechtsgebieden

In deze zaak zijn de verhoudingen tussen de werkgever en de medewerker al enige tijd behoorlijk verstoord. De werkgever heeft daarom een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst ingediend bij de kantonrechter. Die heeft dit verzoek echter afgewezen omdat de werkgever op geen enkele wijze heeft geprobeerd om de verstoorde arbeidsrelatie te verbeteren of te herstellen.

Verlofuren afgeschreven

De werkgever heeft eind 2020 ook ruim 102 verlofuren van de werknemer afgeschreven zonder daar vrije dagen of een vergoeding tegenover te stellen. Uit het verlofoverzicht van de medewerker bleek dat deze eind 2020 ruim 330 verlofuren had opgebouwd, maar dat er begin 2021 nog maar 228 verlofuren op staan. De medewerker verklaart dat hij onder druk toestemming heeft gegeven aan zijn werkgever om 13,5 verlofuren in mindering te brengen. Dit omdat de werkgever anders zijn verlofoverzicht per eind 2020 op nihil zou stellen. Hij vraagt daarom bij de kantonrechter een verklaring voor recht dat hij op 1 januari 2021 aanspraak heeft op ruim 330 verlofuren.

Vakantiedagen opnemen of doneren

De werkgever geeft bij de kantonrechter aan dat hij aan alle medewerkers gevraagd om vakantiedagen op te nemen of dagen te doneren. Ook deze medewerker heeft hier volgens de werkgever mee ingestemd, zonder dat er druk op hem is uitgeoefend om verlofdagen in te leveren. De medewerker heeft echter op 3 februari 2021 in een gesprek met zijn leidinggevende aangegeven dat hij het toch niet eens is met de afgepakte vakantiedagen en verlofuren die hij heeft moeten inleveren voor diverse afspraken onder werktijd.

Bekijk hier onze incasso diensten

Werkgever handelt in strijd met vakantiedagenwetgeving

De kantonrechter oordeelt dat de werkgever in strijd met de vakantiedagenwetgeving heeft gehandeld. Het feit de werkgever aan medewerkers heeft gevraagd om in verband met de Corona-pandemie vakantie op te nemen en/of verlofdagen te doneren, kan volgens de kantonrechter niet dienen als grondslag om een medewerker te verplichten om verlofuren in te leveren. Ook geeft hij aan dat er niet vanuit kan worden gegaan dat de betrokken medewerker definitief, ondubbelzinnig en in alle vrijheid afstand heeft gedaan van zijn verlofuren, waardoor deze zijn komen te vervallen.

Recht op vergoeding

Omdat de medewerker geen verklaring heeft ondertekend dat hij afstand wilden doen van zijn verlofuren en juist heeft aangegeven dat hij het niet eens is met het verlies van zijn verlofuren, heeft hij volgens de kantonrechter dus alsnog recht op een vergoeding voor de onterecht afgeschreven verlofuren.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073 – 615 43 11.

Vragen? Neem contact met ons op