Daadwerkelijke kosten ruimingen moeten inzichtelijk zijn voor verhaling

Het Openbaar Ministerie kan sinds 1 juli van dit jaar aan een rechter vragen om de kosten van het ruimen van een hennepkwekerij te verhalen op de veroordeelden. Desondanks heeft de rechtbank in Limburg de eerste vorderingen met betrekking tot deze nieuwe wettelijke bevoegdheid afgewezen. Dit omdat het Openbaar Ministerie de kosten anders heeft berekend dan de wetgever heeft bedoeld.

Bekijk hier onze rechtsgebieden

De nieuwe wet is bedoeld om de kosten voor vernietiging van voorwerpen, die ernstig gevaar opleveren voor de leefomgeving of voor de volksgezondheid, te kunnen verhalen op de daders. Daarbij moeten de daadwerkelijke kosten voor het ruimen wel duidelijk inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Hier liep het bij de eerste zaken mis: het Openbaar Ministerie ging uit van gemiddelde kosten, terwijl de rechtbank rekende met specifieke kosten per zaak.

Gemiddelde kosten

In twee recente strafzaken zijn verdachten veroordeeld voor het telen en bezitten van hennepstekken en hennepplanten. De officier van justitie heeft de rechter in beide zaken gevraagd om de verdachten te veroordelen tot het betalen van de kosten van de ruiming van de hennepstekkerijen.  Daarbij heeft het Openbaar Ministerie verwezen naar onderlinge afspraken die zijn gemaakt met de Nationale Politie en Domeinen Roerende zaken over aantallen ruimingen, werkprocessen, kosten en prijzen. Volgens de officier kan daarbij worden uitgegaan van de gemiddelde kosten van een ruiming in Nederland in 2022, ongeacht de grootte van de hennepkwekerij of -stekkerij.

Bekijk hier onze incasso diensten

Anders berekend

De rechtbank gaat hier echter niet in mee en heeft de vordering van de officier van justitie in beide zaken afgewezen. Volgens de rechter heeft het Openbaar Ministerie de kosten anders berekend dan de wetgever heeft bedoeld. Ten eerste heeft de officier van justitie in de zaken niet inzichtelijk gemaakt wat de daadwerkelijke kosten zijn voor de vernietiging van de hennepstekkerijen in deze zaken, omdat hij een vast bedrag per ruiming hanteert. Verder heeft de officier van justitie de rechtbank gevraagd om een schatting te maken van de personele- en organisatiekosten, terwijl dit wettelijk gezien niet mag.

Vernietiging

Tot slot zijn in deze zaken door de officier van justitie kosten geschaard onder de werkzaamheden, die niet direct met de vernietiging van de hennepproductie samenhangen. Volgens de rechter is het daardoor niet mogelijk om vast te stellen wat de daadwerkelijke kosten zijn geweest van deze specifieke ruimingen, terwijl het juist de bedoeling van de wetgever is geweest om juist die kosten op de daders te verhalen.

 

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073 – 615 43 11.

Vragen? Neem contact met ons op