Mijn debiteur stopt met zijn bedrijf, wat nu?

Wat te doen bij een liquidatie?

Stel dat je als ondernemer nog geld tegoed hebt van een bedrijf, maar de debiteur stopt zijn zaak. Wat kun je dan nog doen als schuldeiser? RechtNet Advocaten helpt u hier graag verder mee.

Alsnog invorderen als debiteur stopt!

In de praktijk zijn er meerdere mogelijkheden om een vordering op een opgeheven BV alsnog te verhalen. Allereerst betekent bedrijfsbeëindiging door een debiteur niet dat de vorderingen op deze partij automatisch komen te vervallen.
Als een eigenaar van een BV na de bedrijfsbeëindiging niets doet en zijn schulden niet betaald, dan heeft een schuldeiser nog drie opties:
– Een verzoek tot heropening van de vereffening indienen bij de rechtbank. Indien de rechtbank dit verzoek toewijst dan ‘herleeft’ de BV en wordt een vereffenaar benoemd die de verdeling van de baten moet afwikkelen. Wanneer er onvoldoende baten aanwezig zijn om de schuld te voldoen, dan zal de vereffenaar alsnog het faillissement van de BV moeten aanvragen.
– Het faillissement van de klant aanvragen zonder dat om heropening van de vereffening wordt verzocht. Indien niet te verwachten is dat de (ontbonden) BV baten heeft en de openstaande schuld niet wordt betaald, dan is het raadzaam om het faillissement van de klant aan te vragen.
– Indien een oud-bestuurder zijn BV heeft ontbonden zonder te vereffenen, terwijl er baten aanwezig waren en een partij nog een vordering op de BV had, dan kan de oud-bestuurder (persoonlijk) aansprakelijk worden gesteld op grond van onrechtmatige daad. De schuldeiser moet dan kunnen aantonen dat het ten onrechte niet-vereffenen van de BV tot schade heeft geleid en dat de oud-bestuurder daarvoor aansprakelijk is.

Beëindiging rechtspersoon

De beëindiging van een rechtspersoon gebeurt in de praktijk meestal door een ontbindingsbesluit, gevolgd door de vereffening. Na dit besluit is de rechtspersoon ‘in liquidatie’. De statutair bestuurders moeten de bezittingen van de rechtspersoon verkopen en met de opbrengst de schuldeisers compenseren. Wanneer er meer schulden dan baten zijn, dan is de vereffenaar verplicht om aangifte tot faillietverklaring te doen. Doet hij dit niet dan loopt hij de kans aansprakelijk te worden gesteld.

Schuldeisersakkoord

Het faillissement kan alleen achterwege blijven wanneer overeenstemming met de schuldeisers wordt bereikt. Zo’n ‘schuldeisersakkoord’ komt in de praktijk vaak voor. Schuldeisers krijgen dan een percentage van de vordering, in ruil voor kwijting van het restant. Voor de meeste crediteuren is dit het maximaal haalbare, omdat hun vooruitzichten bij faillissement slecht zijn.

Debiteur stopt, bel ons?

Krijgt u te maken met een wanbetaler? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten. Wij hanteren voor elke openstaande vordering een eigen aanpak. Daarbij wordt op professionele wijze rekening gehouden met de relatie tussen u en uw klant. Deze maatwerk aanpak, in combinatie met de grote deskundigheid en ervaring van ons incassokantoor, zorgt voor het beste resultaat met oog voor uw relatie met de wanbetaler.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073 – 615 43 11.