Einde aan onredelijke incassokosten

De wet normering buitengerechtelijke incassokosten is op 13 maart 2012 aangenomen. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel dat destijds door de voormalig minister van justitie, Hirsch Ballin is ontworpen en door de huidige minister van justitie, Ivo Opstelten op enkele punten is aangepast. De wet normering buitengerechtelijke incassokosten(=WIK) betekent dat er per 1 juli 2012 een wettelijk maximum incassobedrag is vastgelegd, voor de incassokosten die bedrijven aan particulieren in rekening mogen brengen.

Heeft u een vraag bel dan geheel vrijblijvend met één van onze ervaren advocaten op nummer 073 615 43 11 of stel uw vraag via ons webformulier op de rechterzijde van deze pagina.

Incassokosten bij te laat betalen

Deze nieuwe wet bepaalt dat er incassokosten in rekening gebracht mogen worden als duurvorderingen (periodiek terugkerende vorderingen), zoals energierekeningen, huurrekeningen, internet- en telefonierekeningen, te laat worden betaald. Echter mogen er pas incassokosten in rekening gebracht worden nadat er eerst schriftelijk een herinnering is verstuurd.

Hoogte van de incassokosten

Op het moment dat er na veertien dagen nadat er een herinnering is verstuurt, nog niet tot betaling is overgegaan, gaat er per openstaande factuur een staffel in werking. Deze staffel begint bij een bedrag van 40 euro. De openstaande posten worden gestapeld, waarbij er alleen extra kosten in rekening gebracht mogen worden op basis van de hoogte van de openstaande hoofdsom. De kosten mogen dus niet hoger zijn dan de bedragen die wettelijk zijn vastgelegd in de staffel.

De verantwoordelijkheid ligt bij de schuldeiser

Verantwoordelijk voor de gang van zaken is de partij die de duurvorderingen uitbrengt. Deze is wettelijk verplicht om de incassokosten die worden gemaakt, eventueel via een extern incassobureau, in kaart te brengen, zodat er kan worden aangetoond welke kosten er daadwerkelijk zijn gemaakt. Daarbij mogen de bedragen niet afwijken van de wettelijk vastgelegde bedragen in de staffel.

Consumenten en bedrijven beter beschermd tegen hoge incassokosten

Met deze nieuwe wet worden met name consumenten en eenmanszaken beter beschermd tegen onredelijke incassokosten. Voor de schuldeiser en de schuldenaar wordt het met deze wet duidelijker welke kosten er in rekening gebracht mogen worden.