Europees bankbeslag maakt buitenlandse schulden innen eenvoudiger!

Europees bankbeslag mogelijk!

Goed nieuws voor Nederlandse ondernemers die zaken doen met andere Europese landen. Sinds 18 januari van dit jaar is het mogelijk om een Europees bankbeslag te laten leggen. Dit kan met een zogenaamd ‘European Account Preservation Order’ (EAPO). De verordening geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie, behalve Engeland en Denemarken. Schuldeisers kunnen met een EAPO bij de rechtbank een verzoek indienen om beslag te mogen leggen op een Europese bankrekening.
Tot nu toe was het voor Nederlandse bedrijven vaak moeilijk om de schulden van buitenlandse schuldenaren te innen. Zij moesten hiervoor naar de rechter in het land van de schuldenaar. Dit kost niet alleen veel tijd, maar leidt vaak ook tot complexe situaties, want de regels zijn in elk land anders. Bovendien zijn ook de kosten voor beslaglegging niet in alle landen hetzelfde. Dit kan dus soms financieel ongunstig uitpakken. In sommige landen is een conservatoir beslag zelfs helemaal niet mogelijk.

Procedure

Het aanvragen van een EAPO gaat in de gehele Europese Unie op dezelfde manier. De schuldeiser moet een formulier invullen en daarnaast bewijsstukken meesturen. De door een nationale rechter afgegeven EAPO is geldig in de betrokken lidstaat. Ingewikkelde procedures om beslag te kunnen leggen op de rekening van een in het buitenland gevestigde schuldenaar behoren daardoor tot het verleden. De nieuwe procedure geldt enkel voor bedrijven en instellingen en niet voor consumenten. De EAPO kan niet alleen worden gebruikt als er al een uitspraak van de rechter is, maar ook voor of tijdens een procedure. Dit om te voorkomen dat banktegoeden worden weggesluisd voordat er een uitspraak is gedaan.

Zekerheid stellen

Er zijn wel enkele voorwaarden waaraan voldaan moet worden om EAPO toegekend te krijgen door een rechter. Zo moet een schuldeiser bewijzen dat er een dringende behoefte bestaat om beslag te leggen, omdat anders een reëel risico bestaat dat inning van de vordering onmogelijk wordt gemaakt. Daarnaast moet de aanvrager een zogenoemde zekerheid stellen. Deze zekerheid dient ter dekking van de schade die eventueel ontstaat door de beslaglegging. Als hij dit niet passend vindt, kan de rechter bij wijze van uitzondering afzien van het verlangen van zekerheid.

Beslag leggen

Indien de rechter besluit om een aanvraag voor een Europees bankbeslag goed te keuren, dan zal het gerecht deze beslissing rechtstreeks aan de schuldeiser toezenden. Vervolgens is het aan de schuldeiser zelf om daadwerkelijk beslag te laten leggen.

Vrijblijvend advies over beslag leggen?

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten.
Eén van onze ervaren advocaten kan u helpen met met uw vraagstukken. Neem voor een vrijblijvend advies direct contact op met 073 – 615 43 11 dan wel mail naar info@rechtnet.nl.