Geen einddatum in overeenkomst leidt tot vast contract

Bij het afsluiten van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tussen een werkgever en werknemer is het belangrijk dat in het document ook een einddatum wordt vermeld. Indien dit niet gebeurt en de werkgever vervolgens verzuimt om de medewerkers op de hoogte te stellen van de einddatum of duur van de overeenkomst, dan kan de kantonrechter oordelen dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 

Bekijk hier onze rechtsgebieden

Een handelsbedrijf sluit vorig jaar een arbeidsovereenkomst met een medewerkster, waarin staat vermeld dat zij ‘met ingang van 1 november 2021 voor bepaalde tijd’ in dienst treedt bij het bedrijf. In deze overeenkomst wordt echter geen einddatum aangegeven en ook geen looptijd van het contract vermeld. Uit de overeenkomst blijkt dus niet wanneer deze eindigt. De werkgever gaat er vanuit dat hij een jaarcontract heeft afgesloten met de medewerkster en deelt haar in september mede dat de arbeidsovereenkomst op 1 november 2022 eindigt en niet wordt verlengd. De medewerkster stapt daarop naar de kantonrechter en eist dat haar werkgever wordt veroordeeld tot loondoorbetaling vanaf 1 november 2022.

Onbepaalde tijd

Het is bewezen dat de werkgever geen einddatum heeft opgenomen in de schriftelijke overeenkomst. Maar deze verdedigt zich door aan te geven dat tijdens het sollicitatiegesprek met de medewerkster wel degelijk is aangegeven dat het om een arbeidsovereenkomst voor een jaar zou gaan. De werkgever heeft aangevoerd dat niemand van de winkelmedewerkers een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft en dat hij die ook nooit aanbiedt. Hij kan bij de rechtbank echter niet aangeven wat er concreet is besproken tijdens het sollicitatiegesprek met de werkneemster. De kantonrechter oordeelt daarom dat het standpunt van de werkgever onvoldoende aannemelijk is geworden.

Einddatum

De werkgever had de vergissing van de ontbrekende einddatum in de arbeidsovereenkomst na ontdekking tijdig moeten bespreken met de medewerkster en moeten aangeven dat er een fout in stond. Werkgevers zijn namelijk verplicht om bij een overeenkomst voor bepaalde tijd medewerkers op de hoogte te stellen van de einddatum of duur van de overeenkomst. Dit moet uiterlijk gebeuren binnen een week na aanvang van de werkzaamheden. De werkgever heeft dat in dit geval nagelaten. Sterker nog, ondanks meerdere verzoeken van de medewerkster heeft de werkgever pas in september 2022 een getekende versie van de arbeidsovereenkomst aan haar toegestuurd. Enkele dagen later heeft de werkgever de medewerkster geïnformeerd dat hij de arbeidsovereenkomst niet wil voortzetten.

Bekijk hier onze incasso diensten

Doorbetaling van het loon

De kantonrechter stelt in zijn uitspraak dat de werkgever tijdig aan de medewerkster had moeten doorgeven dat in haar arbeidsovereenkomst per ongeluk geen einddatum was opgenomen. Omdat de werkgever dit heeft verzuimd, vindt de kantonrechter dat tussen beide partijen een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is gesloten. De werkneemster heeft daarom ook na 1 november recht op doorbetaling van het loon.

 

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073 – 615 43 11.

Vragen? Neem contact met ons op