Geen straf na hulp bij zelfdoding in hoger beroep

Een 52-jarige man die zijn vader heeft geholpen om een einde aan zijn leven te maken, krijgt hiervoor geen straf. Dat heeft het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch bepaald. De rechtbank in Limburg legde de man eerder een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden op. 

Bekijk hier onze rechtsgebieden

De feiten dateren uit 2016. In november van dat jaar hielp de man zijn vader om een einde aan zijn leven te maken. Hij kocht hiervoor hulpmiddelen en heeft ook de benodigde installatie in elkaar gezet voor zijn vader. De zoon is vervolgens bij zijn vader gebleven tot die was overleden en heeft een dag later de politie ingelicht.

Eerlijke verhaal

Gedurende het onderzoek van de politie tot aan de zitting in hoger beroep heeft de man openheid van zaken gegeven en het eerlijke verhaal verteld. Het hof is er daardoor van overtuigd dat de man heeft gehandeld uit naastenliefde. De advocaat van de man heeft gepleit voor primair ontslag van rechtsvervolging voor zijn cliënt, omdat er volgens hem sprake was van overmacht in de zin van noodtoestand. De man en zijn zus hebben verklaard dat hun vader reeds vele jaren te maken had met ernstige medische klachten. De laatste maanden voor zijn dood werden deze klachten alleen maar erger. De zieke man weigerde echter om een arts in te schakelen, omdat hij bang was om een medisch traject in te gaan en aangaf dat hij geen vertrouwen had in de doctoren.

Arts raadplegen

Verder blijkt uit het dossier dat de vader met meerdere personen heeft gesproken over het feit dat hij zelf een einde aan zijn leven wilde maken. Hij deed ook zelf een poging daartoe, maar deze poging mislukte. Vervolgens heeft de aan zijn zoon gevraagd of die hem wilde helpen. De zoon geeft aan dat hij nog heeft geprobeerd om zijn vader op andere gedachten te brengen, maar dat hij uiteindelijk toch heeft toegegeven aan diens wens. Hij heeft hierover niet met anderen gesproken en ook geen huisarts geraadpleegd. Het Hof vindt dat de man hiervoor op zijn minst een arts had moeten raadplegen. Die had bijvoorbeeld meer kunnen vertellen over eventuele medicatie en hoe hij zou moeten omgaan met het leed van zijn vader.

Bekijk hier onze incasso diensten

Schuldig maar geen straf

Het verlenen van hulp bij zelfdoding of toepassen van euthanasie is strafbaar, tenzij gepleegd door een arts. Deskundigen hebben de zoon onderzocht en zij stellen vast dat de man niet kampt met psychische stoornissen of beperkingen en dat het risico op herhaling laag is. De man wordt door het gerechtshof wel schuldig verklaard voor het bieden van hulp bij de zelfdoding van zijn vader, maar het hof ziet geen meerwaarde meer in het opleggen van een straf.

 

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073 – 615 43 11.

Vragen? Neem contact met ons op