Geschil over een (tweedehands) auto met gebreken

Regelmatig doen zich geschillen voor tussen garagehouders en particulieren over gebreken aan gekochte (tweedehands) auto’s. In vakjargon wordt dan gesproken over (non)conformiteit ex. artikel 7:17 lid1 BW. Een auto dient de eigenschappen te bezitten die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Een uitspraak waarin de juridische uitgangspunten mooi op een rij zijn gezet, is de uitspraak van de rechtbank Haarlem over een nieuwe auto met een vochtprobleem en een versnellingsbakstoring. Het vochtprobleem was het gevolg van een vergeten lasnaad bij de productie. De bedrading was daardoor gecorrodeerd met storingen als gevolg. Een heuse maandagochtendauto dus.

Wie moet wat bewijzen?

Of de koopovereenkomst kan worden ontbonden, hangt in dit soort zaken af van de toestand van de auto ten tijde van de aflevering. Indien de aflevering nog geen 6 maanden geleden heeft plaatsgevonden, wordt op grond van artikel 7:18 BW vermoed dat de gebreken er al waren bij de aflevering. Slechts als er omstandigheden zijn die er op wijzen dat de gebreken zijn ontstaan na de aflevering, is dat niet het geval. Die omstandigheden moet de verkoper wel aanvoeren. Na 6 maanden moet de koper aantonen dat het gebrek er al was voor de aflevering.

Mocht de overeenkomst worden ontbonden?

De rechtbank stelde aan de hand van het schriftelijke klachten vast dat het gebrek aan de versnellingsbak zich binnen zes maanden na aflevering heeft geopenbaard. De importeur van de auto kon er niks tegenover stellen om aannemelijk te maken dat de gebreken ná aflevering waren ontstaan. De rechtbank wees de vordering tot ontbinding van de koopovereenkomst vervolgens toe.

Even juridisch advies inwinnen

Moraal van dit verhaal is wel dat u uzelf altijd even van juridische bijstand dient te laten voorzien bij het bepalen van de strategie in dit soort zaken. De importeur had zich een hoop tijd en geld kunnen besparen. Voor zover de versnellingsbak goed zou zijn geweest, had de importeur met een deskundigenrapport moeten aantonen dat het gebrek van de versnellingsbak na de aflevering was ontstaan. De vergeten lasnaad was immers al opgelost. Voor vragen over dit soort zaken kun je terecht een van de gespecialiseerde advocaten van RechtNet Advocaten. Enkele advocaten hebben vanwege hun werkverleden bij de rechtsbijstandafdeling van Bovemij, de verzekeraar van de autobranche, veel ervaring met deze materie.