Google moet identificatiegegevens van reviewers verstrekken

Nadat op Google een groot aantal negatieve reviews over een computerbedrijf worden geplaatst, verzoekt dit bedrijf via de rechter om de contactgegevens van de partij die deze reviews heeft geplaatst te delen. De rechter oordeelt dat Google binnen tien dagen de gegevens van de reviewers openbaar moet maken.  

Bekijk hier onze rechtsgebieden

De reviews die op Google worden geplaatst, zijn bedoeld om het computerbedrijf en de hieraan verbonden (rechts)personen bewust te beschadigen. Het computerbedrijf kan bewijzen dat de reviews onjuist zijn en niet over daadwerkelijke klantervaringen gaan. De namen die aan de accounts zijn gekoppeld komen niet voor in het klantenbestand van het bedrijf. Het plaatsen van de reviews is daarom onrechtmatig.

Onrechtmatige reviews

Zij wil achterhalen wie de (rechts)personen achter de accounts zijn. Op die manier kan zij een verbod vorderen tegen de reviewer(s) op het opnieuw plaatsen van onrechtmatige reviews. Verder kan de door de reviews veroorzaakte schade worden verhaald op de plaatsers. De onderneming verzoekt de rechtbank dan ook om Google op grond van artikel 843a van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) te veroordelen tot het verstrekken van de naam, het telefoonnummer, de (alternatieve) e-mailadressen en de IP-adressen waarmee de accounts zijn aangemaakt en de reviews zijn geplaatst.

Schadelijk voor bedrijf

De reviews zijn tegelijkertijd ook in strijd met het eigen beleid van Google. Het Amerikaanse bedrijf heeft de reviews daarom op verzoek van het computerbedrijf verwijderd. Google handelt onrechtmatig jegens het computerbedrijf als zij de gegevens van de Google-accounthouders waarmee de reviews zijn geplaatst niet verstrekt. Dit omdat het voldoende aannemelijk is dat de reviews die de gebruiker heeft geplaatst mogelijk onrechtmatig en schadelijk zijn voor het bedrijf. Zij heeft er een reëel belang bij om de gegevens te verkrijgen. Ook is het aannemelijk dat er in dit geval geen minder ingrijpende mogelijkheid is om de gegevens te achterhalen.

Bekijk hier onze incasso diensten

Privacy

Het verzoek van Google om de uitspraak niet te publiceren wordt gepareerd. Een uitspraak niet of geanonimiseerd, publiceren is mogelijk indien sprake is van zwaarwegende belangen in de zin van artikel 29 lid 2 Rv. Google heeft weliswaar belang bij het waarborgen van de privacy en bescherming van de persoonsgegevens van haar gebruikers, in dit geval de reviewer(s). Maar daar staat tegenover het maatschappelijk belang bij openbare en controleerbare rechtspraak, dat in dit geval zwaarder weegt. De griffier zal de uitspraak daarom met inachtneming van de anonimiseringsrichtlijnen van de rechtspraak op rechtspraak.nl publiceren.

 

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073 – 615 43 11.

Vragen? Neem contact met ons op