Het verbeuren van een dwangsom

Met het opleggen van een dwangsom kunnen overheden afdwingen dat bepaalde regels worden nageleefd. Hiervoor moet wel een wettelijke grondslag zijn. Bovendien moet een dwangsom verbeurd worden verklaard alvorens deze geïnd kan worden bij de overtreder.

Een dwangsom kan bijvoorbeeld worden opgelegd bij illegale bewoning van een vakantiewoning. In zo’n geval is er sprake van een permanente overtreding. Een gemeente kan dan onder last van een dwangsom eisen dat voor een gestelde datum de permanente bewoning van de recreatiewoning moet zijn gestaakt. Indien de recreatiewoning na de gestelde datum toch nog wordt bewoond, kan aan de overtreder een dwangsom worden opgelegd.

Dwangsom per overtreding

Er zijn verschillende mogelijkheden voor dwangsommen. In het ene geval kan het een geldbedrag zijn dat in één keer betaald moet worden. Een andere keer wordt een dwangsom opgelegd per week of per maand, waar op een bepaald moment een maximum aan wordt gesteld. Indien een horecagelegenheid langer open blijft dan toegestaan, kan om herhaling te voorkomen ook een dwangsom per overtreding worden opgelegd. Het verbeuren van een dwangsom betekent dat de overtreder verplicht is om te betalen aan de betreffende overheidsinstantie. De verbeurde dwangsom moet in zo’n geval wettelijk binnen zes weken worden betaald. Indien de dwangsom niet binnen deze termijn wordt betaald, dan is de overtreder vanaf het einde van die termijn in verzuim.

Invorderingsbeschikking

Toch betekent het verbeuren van een dwangsom in de praktijk niet altijd dat het bedrag ook daadwerkelijk wordt geïnd bij de overtreder. De betrokken overheidsinstantie moet via een invorderingsbeschikking laten weten dat een dwangsom is verbeurd. Hiertegen kan de overtreder in beroep gaan. Eerst kan hij bezwaar aantekenen bij het bestuursorgaan dat de dwangsom heeft opgelegd en vervolgens kan hij de kwestie nog voorleggen aan de rechter.

Verjaring

Bij een invorderingsbeschikking moet de overheidsinstelling bewijzen dat de dwangsom is verbeurd. Daarbij is enige snelheid noodzakelijk, want de bevoegdheid tot invordering verjaart een jaar nadat de dwangsom is verbeurd. Door een aanmaning te sturen kan de overheidsinstelling de verjaring stuiten.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073-6154311.