Hof straft misbruik van turboliquidatie af

Als aandeelhouders van een vennootschap besluiten om deze bij de Kamer van Koophandel te laten ontbinden, wordt dit ook wel een turboliquidatie genoemd. Een turboliquidatie is alleen mogelijk als er geen vereffening van baten en schulden hoeft plaats te vinden. Bestuurders die misbruik proberen te maken van deze regels kunnen zelf hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld.

Openstaande schulden vereffend

Vaak wordt besloten tot een turboliquidatie als er weinig of geen baten meer in de vennootschap zitten en de situatie dusdanig uitzichtloos is dat verder ondernemen niet veel zin meer heeft. Eventuele openstaande schulden dienen daarbij vereffend te worden. Indien er alleen maar schulden overblijven, moet wettelijk gezien door de aandeelhouders een faillissement worden aangevraagd.

Aanwezige baten

Soms komt het echter voor dat onterecht tot turboliquidatie is overgegaan, omdat er nog sprake is van aanwezige baten die moeten worden vereffend met een schuldeiser. Zo’n geval deed zich onlangs voor bij een uitvaartonderneming. Dit bedrijf had een schuld van 170.000 bij een crediteur. Deze werd echter niet betaald. Vervolgens richtten de bestuurders van de uitvaartonderneming een nieuw bedrijf op. Het oude bedrijf met schuld werd niet veel later ontbonden via turboliquidatie, waardoor de schuldeiser kon fluiten naar zijn centen.

Schadevergoeding

De schuldeiser laat het er niet bij zitten en begint een rechtszaak. Daarbij vordert hij een schadevergoeding op de bestuurders van het oude bedrijf op grond van bestuurdersaansprakelijkheid. Hij voert aan dat door beëindiging van de winstgevende uitvaartonderneming en de voortzetting van de activiteiten in het nieuwe bedrijf de inkomsten sterk zijn afgenomen. Mede daardoor kan de schuld aan de crediteur niet worden voldaan. Hij stelt dat de bestuurders deze keuze bewust hebben gemaakt om de verhaalsmogelijkheden te frustreren.

Vooropgezet spel

De schuldeiser wordt door het hof in het gelijk gesteld. Het hof stelt dat in deze zaak niet is gebleken van bedrijfseconomische redenen om de oude uitvaartonderneming te liquideren en de exploitatie voort te zetten in het nieuwe bedrijf. Dat er geen baten meer aanwezig waren in het oude bedrijf, komt omdat de bestuurders vlak voor de ontbinding een aantal schuldeisers nog wel heeft betaald en daarnaast onverplichte onttrekkingen uit het vermogen zijn gedaan. Mede daardoor kan het bedrijf haar verplichtingen aan de bewuste schuldeiser niet nakomen en is hem ook niet de mogelijkheid geboden om verhaal te halen. Het hof oordeelt dat de bestuurders dit op voorhand wisten en aangenomen mag worden dat dit vooropgezet spel was. Dat is ook voldoende grond om de bestuurders persoonlijk aansprakelijk te houden wegens onrechtmatige daad. In dit geval heeft het hof terecht opgetreden tegen misbruik van de mogelijkheid om turboliquidatie toe te passen.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073-6154311.