Hoger beroep of cassatie instellen?

Hoger beroep of cassatie instellen?

Bij veel strafzaken kunt u in hoger beroep tegen de uitspraak. Dat betekent dat een andere rechter uw zaak in hoger beroep helemaal opnieuw behandeld. Wanneer de rechtbank uitspraak doet in uw strafzaak, krijgt u ook te horen of hoger beroep mogelijk is.

Hoger beroep instellen

Wilt u hoger beroep aantekenen dan meldt u dit binnen 14 dagen na de uitspraak bij de griffie van de rechtbank. Ook uw advocaat uit Den Bosch of iemand die u machtigt kan het voor u instellen. Ook de officier van justitie kan namens het openbaar ministerie in beroep gaan. Dat doet hij als hij het niet eens is met de uitspraak van de rechter. U ontvangt hiervan bericht. In hoger beroep wordt uw zaak helemaal opnieuw behandeld door het gerechtshof. Bent u niet van plan in beroep te gaan, dan kunt u daar bij de politierechter bijvoorbeeld direct afstand van doen.

Procedure bij het gerechtshof

De gang van zaken bij een gerechtshof verschilt niet veel van die bij de rechtbank. Bij het hof worden eenvoudig zaken vaak door één raadsheer behandeld (enkelvoudige kamer). De rechter bij het Hof heet raadsheer. Ook de officier van justitie heet anders, namelijk advocaat-generaal of procureur-generaal. De procedure in hoger beroep – tijdens de zitting – is verder grotendeels hetzelfde als bij de rechtbank.

Cassatie

Wanneer u het met de uitspraak van de rechter in hoger beroep niet eens bent, kunt u hiertegen appel instellen bij de Hoge Raad, hetgeen cassatie wordt genoemd. Bij overtredingen is de mogelijkheid tot cassatie beperkt. Cassatie stelt u op dezelfde manier in als hoger beroep. De griffie stuurt uw verklaring door naar de Hoge Raad. Ook voor cassatie geldt meestal een termijn van 14 dagen. Als u die termijn laat verstrijken, wordt het vonnis definitief en gaat het in kracht van gewijsde. Hierna is er alleen nog herziening mogelijk indien er zich nieuwe feiten en/of omstandigheden voordoen.

Toepassing van het recht

In cassatie wordt alleen bekeken of het recht goed is toegepast. De Hoge Raad kijkt niet zoals in appel opnieuw naar de feiten. De raad gaat uit van de feiten zoals die door de rechter in appel zijn vastgesteld. Als de rechters bij de Hoge Raad vinden dat het recht niet goed is toegepast of uitgelegd, kunnen zij de zaak terugverwijzen naar een rechtbank of een gerechtshof. Ook kan de Hoge Raad de zaak zelf afhandelen. Als de Hoge Raad het vonnis in hoger beroep juist vindt, wordt daarmee de veroordeling definitief. Het enige wat u dan nog kunt doen, is een gratieverzoek of een herzieningsverzoek indienen. Ons kantoor kan u behulpzaam zijn bij het indienen van gratieverzoeken. Voor herziening van uw zaak dient u een cassatieadvocaat in te schakelen. RechtNet Advocaten behandelt zelf geen cassatiezaken.

Vrijblijvend advies over hoger beroep of cassatie instellen?

Onze strafrechtadvocaten zijn u graag van dienst. Neem voor een vrijblijvend advies voor het instellen van hoger beroep direct contact op met 073 – 615 43 11 of mail via info@rechtnet.nl

Of stel uw vraag online via ons webformulier danwel ga een chatsessie aan met één van onze ervaren advocaten.