Incasso doen op een Belgische debiteur

Heeft u te maken met Belgische klanten die hun factuur maar niet betalen? Ook dan is het mogelijk om ons incassobureau in te schakelen. Incasso is in België echter wel heel anders dan in Nederland. Niet alleen verschilt de Belgische cultuur erg van de Nederlandse cultuur, ook de handelscultuur is anders. Daarnaast geldt er een andere wetgeving dan in Nederland en kunt u ook nog eens te maken krijgen met taalverschillen in Wallonië. Incasso doen op een Belgische debiteur is daarom echt een vak apart. RechtNet Advocaten is uw incassobureau en is ook gespecialiseerd in incasso in België.

Betalingscultuur van Belgische bedrijven

De handels- en betalingscultuur in België is erg anders dan die in Nederland. In Nederland zijn we erg direct en communiceren we ook op deze manier, terwijl Belgen niet altijd het achterste van hun tong laten zien en de neiging hebben om om zaken heen te draaien. De afgelopen jaren is het betalingsgedrag van Belgische bedrijven aanzienlijk verbeterd, maar toch worden nog steeds veel facturen te laat betaald. Betalingstermijnen van 30 dagen bij facturen en 7 dagen bij aanmaningen is er gebruikelijk. 

Incassowetten in België

In Nederland kan ook een faillissement aangevraagd worden van een burger. Dat kan niet in België; hier kan alleen een faillissement van een bedrijf worden aangevraagd. In België kan ook gebruik gemaakt worden van een collectieve schuldenregeling. Dit is voor iedereen die lijdt onder een overmatige schuldenlast. Hierbij is de voorwaarde wel dat men geen handelaar is, waar de regels van de gerechtelijke reorganisatie of het faillissement gelden. De collectieve schuldenregeling kan zowel minnelijk als gerechtelijk zijn. Wanneer er in een minnelijk traject een akkoord komt, wordt dit door de arbeidsrechtbank bevestigd. Als dat niet zo is, dan kan de arbeidsrechtbank een betalingsregeling gerechtelijk opleggen. Het is als Nederlandse schuldeiser niet mogelijk om het faillissement van een Belgische debiteur aan te vragen; u moet dan vanuit België actie ondernemen. 

Buitengerechtelijke incasso in België

Net als in Nederland, zullen we de incassoprocedure altijd beginnen in de buitengerechtelijke fase. Eerst nemen we contact op met de debiteur om zonder rechter ervoor te zorgen dat deze de factuur alsnog betaalt. Dit gebeurt zowel telefonisch als schriftelijk en vervolgens geven we de debiteur enkele dagen te tijd om de factuur alsnog te voldoen. Ook kan er eventueel een betalingsregeling opgesteld worden. Wanneer dit niet efficiënt blijkt, wordt de gerechtelijke incassoprocedure ingezet, alvorens er nog een plaatsbezoek door een deurwaarder kan plaatsvinden die tevens de aanmaningen kan overhandigen. 

Gerechtelijke incassoprocedure in België

Wanneer het aankomt op een gerechtelijke incassoprocedure, moet eerst gekozen worden in welk land er geprocedeerd moet worden. Het is afhankelijk van de bevoegde rechter of de incassoprocedure in Nederland of België zal plaatsvinden. In de algemene voorwaarden kunnen afspraken worden vastgelegd over de bevoegde rechter bij een conflict. Wanneer dat niet gedaan is, wordt over het algemeen een rechter gekozen in het land van de gedaagde, in dit geval dus de Belgische rechter. Dit betekent dat de gerechtelijke procedure dan ook in België zal plaatsvinden. In sommige zaken kan het zijn dat de kenmerkende prestatie van de overeenkomst in Nederland is uitgevoerd. In dat geval is ook de Nederlandse rechter bevoegd om de zaak af te handelen. Hierop zijn wel weer uitzonderingen met betrekking tot het consumentenrecht. 

Europese incassowetten

Eerder in dit artikel las u al over de Belgische incassowetten, die enigszins verschillen van de Nederlandse wetten. Echter moet u niet alleen rekening houden met de Belgische wetten, maar ook met de wetten van de Europese Unie. Er is namelijk ook een aantal maatregelen die ingezet kan worden wanneer de Belgische klant niet betaalt. De Europese Unie wil namelijk graag dat het handelsverkeer tussen Europese landen wordt gestimuleerd, en ingewikkelde incassoprocedures horen daar natuurlijk niet bij. Daarom kunt u ook kiezen voor twee alternatieve procedures, namelijk de Europees Betalingsbevelprocedure en de Small Claims Procedure. Deze procedures zijn snel en goedkoop en werken met standaardformulieren waarna meteen een afspraak wordt gemaakt bij de rechtszaak. Het Europees Betalingsbevel kan alleen ingezet worden bij onbetwiste vorderingen en de Small Claims Procedure alleen bij kleine, zowel betwiste als onbetwiste vorderingen tot €5.000.

Nederlandse incasso in België laten doen? 

Heeft u een Belgische klant die de factuur maar niet betaalt? Twijfel dan niet en start een incassoprocedure. RechtNet Advocaten is hierin gespecialiseerd en kan ook incasso in België voor u uitvoeren. Doordat wij zowel als incassobureau als advocatenkantoor fungeren, kunnen wij ook de gerechtelijke procedure begeleiden. Neem voor meer informatie contact met ons op.