Internationale incasso’s: Wat zijn de regels?

De laatste jaren wordt er steeds vaker gesproken over internationalisering of globalisering van het handelsverkeer. Er worden steeds meer internationale betrekkingen aangegaan. Door deze ontwikkeling komt het vaker voor dat er overeenkomsten worden gesloten tussen een Nederlandse partij en een Europese partij. Als er in dat geval niet wordt betaald door de wederpartij, dan is het niet vanzelfsprekend dat een gerechtelijke procedure in Nederland kan plaatsvinden.

Rome I Verordening

De regels over het toepasselijke recht bij een internationale overeenkomst tussen Europese partijen zijn geregeld in de Rome I Verordening. Deze verordening bepaalt dat het recht van het land van de kenmerkende prestatie van toepassing is op de overeenkomst. Indien dit niet kan worden vastgesteld, is het recht van het land waarmee de overeenkomst het nauwst verbonden is van toepassing. Bij een koopovereenkomst is bijvoorbeeld het recht van het land van de verkoper van toepassing.

Bekijk hier onze rechtsgebieden

EEX-Verordening II

De regels omtrent de bevoegdheid van de rechter bij internationale conflicten zijn opgenomen in de EEX-Verordening II. Uit de EEX-Verordening II blijkt dat in beginsel de rechter in de woonplaats van de wederpartij bevoegd is om kennis te nemen van het geschil. Als de wederpartij in het buitenland is gevestigd, zal de gerechtelijke procedure dus geen doorgang kunnen vinden in Nederland.

Rechtskeuze en forumkeuze

Partijen hebben de vrijheid om zelf het toepasselijke recht en de bevoegde rechter te kiezen. Dit kunnen zij doen door een rechtskeuzebeding en een forumkeuzebeding in de overeenkomst of in de algemene voorwaarden op te nemen. In het geval dat de bedingen worden opgenomen in de algemene voorwaarden, moeten deze wel van toepassing zijn op de overeenkomst. De algemene voorwaarden dienen in een taal te zijn geschreven die de wederpartij begrijpt. Daarnaast moeten de algemene voorwaarden op de juiste manier ter hand worden gesteld. Een verwijzing naar de algemene voorwaarden is bij een internationale overeenkomst niet voldoende.

Bekijk hier onze incasso diensten

Vrijblijvend advies over internationale incasso’s?

Om ervoor te zorgen dat RechtNet Advocaten u kan bijstaan in een gerechtelijke procedure tegen een Europese debiteur, is het van belang dat het Nederlandse recht van toepassing is en dat de Nederlandse rechter bevoegd is. Onze advocaten helpen u graag bij het opstellen van een rechtskeuzebeding en/of een forumkeuzebeding in de internationale overeenkomst en in uw algemene voorwaarden.

Neem voor vragen direct contact op met 073 – 615 43 11 of mail naar info@rechtnet.nl.

Vragen? Neem contact met ons op