Kantonrechters wijzen huurkorting tijdens Corona in veel gevallen toe

Sinds de uitbraak van Corona in maart hebben veel ondernemers moeite om de volledige huur te betalen aan hun huurbaas. Door sluitingen en beperkende maatregelen op last van de overheid hebben veel huurders te kampen met flinke omzetdalingen. Overleg tussen huurders en verhuurders leiden in veel gevallen niet snel (genoeg) tot resultaat.

In mei van dit jaar verschenen de eerste rechterlijke uitspraken van zaken waarin huurders probeerden om via de kantonrechter een huurkorting af te dwingen. Inmiddels zijn er enkele tientallen uitspraken gedaan over deze problematiek. Tot dusver zijn alleen uitspraken gedaan in kort geding zaken, waarbij de voorzieningenrechter anticipeert op een uitspraak in een bodemprocedure. Toch kan voorzichtig worden geconcludeerd dat de rechters in de kort geding zaken de huurders tot nu toe in de meeste gevallen gelijk hebben gegeven.

Bekijk hier onze rechtsgebieden

Omzetderving aantoonbaar

In bijna 65 procent van de uitspraken werd in het voordeel van de huurder beslist. Rechters vinden dat de omzetderving als gevolg van corona kan worden aangemerkt als een ‘gebrek’ in de zin van de wet (art. 7:204 lid 2 BW), of als een ‘onvoorziene omstandigheid’ in de zin van artikel 6:258 BW. Wel is van belang dat ondernemers kunnen aantonen via hun boekhouding dat de omzetderving substantieel is en aantoonbaar het gevolg is van de corona-maatregelen. De omzetderving moet dus ontstaan zijn in de periode waarin de Corona maatregelen van toepassing waren.

Bekijk hier onze incasso diensten

Richtlijn voor huurkorting

Is er een richtlijn die kantonrechters hanteren voor de huurkorting? Ja, die is er zeker. Veel rechters hebben tot nu toe bepaald dat de huurkorting over de periode van verplichte sluiting 50 procent bedraagt. Daarmee wordt dus aangegeven dat de gevolgen van de Corona crisis zowel door de huurder als verhuurder moeten worden gedragen. Over de periode na heropening, maar waarbij nog beperkende maatregelen van kracht zijn, wordt in veel gevallen 25 procent huurkorting toegewezen.

De oproep van de politiek om de pijn van de Corona crisis eerlijk te verdelen, wordt door de kantonrechters tot dusver beter opgepikt dan door menig verhuurder.

Meer weten over dit onderwerp of wilt u in contact komen met een advocaat in Den Bosch? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073-6154311.

Vragen? Neem contact met ons op