Maak bij huurovereenkomsten duidelijke afspraken over drugs

Kan de aanwezigheid van drugs in een pand reden zijn voor ontbinding van de huurovereenkomst? Daarover ging de zaak die onlangs werd behandeld door de kantonrechter van de rechtbank Noord-Nederland. 

Wat was er aan de hand? De politie kreeg melding van een verdachte situatie bij een bedrijfspand. De agenten gingen kijken en troffen de huurder van het pand aan met een aantal andere personen. Daarbij werden ook speed en hennep aangetroffen. Eén van de aanwezigen werd aangehouden.

‘Slechte huurder’

De verhuurder is niet blij met de situatie en ontzegt de huurder vervolgens de toegang tot het pand. Ook vervangt hij de sloten. De verhuurder stelt dat de huurder zich heeft gedragen als een ‘slechte huurder’ en meent dat hij daarom het recht heeft om de huurovereenkomst te ontbinden. De huurder gaat hier niet mee akkoord. Hij vindt dat de verhuurder hem weer toegang moet geven tot het bedrijfspand en eist dat deze de geleden schade gaat vergoeden.

Geen verbod

Uiteindelijk stelt de kantonrechter de huurder in het gelijk, omdat de kantonrechter vindt dat alleen de aanwezigheid van een kleine hoeveelheid drugs niet voldoende is om te kunnen spreken van ‘slecht huurderschap’. Er is immers geen sprake van bijkomende omstandigheden, zoals het veroorzaken van overlast of gevaarlijke situaties. Ook geeft hij aan dat in de huurovereenkomst geen verbod is opgenomen voor de aanwezigheid van drugs in het bedrijfspand.

Schade vergoeden

De verhuurder had de sloten van de bedrijfsruimte niet zomaar mogen vervangen en er is volgens de kantonrechter geen reden voor ontbinding van de huurovereenkomst. Hij wordt daarom veroordeeld om de huurder opnieuw toe te laten tot het pand. Verder moet de verhuurder ook de door de huurder geleden schade vergoeden. 

Contractuele verbintenis

Een belangrijke conclusie uit dit vonnis is dat het verstandig is om in een huurovereenkomst uitdrukkelijk op te nemen dat het bezit van drugs in het pand niet is toegestaan. Op die manier vergroot een verhuurder de kans dat het huurcontract kan worden ontbonden op het moment dat er toch drugs aanwezig blijken te zijn in het pand. Want in dat geval is er sprake van schending van een contractuele verbintenis. Indien hier ook nog een boeteclausule aan wordt gekoppeld, staat een verhuurder ook financieel sterker ten opzichte van de huurder.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073-6154311.