Maatregel kostenverhaal draagkrachtige veroordeelden in werking

Maatregel kostenverhaal draagkrachtige veroordeelden

De Raad voor de Rechtsbijstand heeft per 1 maart 2017 de Maatregel kostenverhaal draagkrachtige veroordeelden ingevoerd. Deze maatregel heeft betrekking op verdachten van strafbare feiten. Zij die in afwachting van hun proces in voorlopige hechtenis zitten en daarom op last van de rechter een strafrechtadvocaat krijgen toegewezen. Soms worden zij schuldig bevonden en onherroepelijk veroordeeld. In dat geval moeten zij hun advocaatkosten zelf betalen.

Rechtsbijstand

Verdachten van strafbare feiten die zijn aangehouden door de politie of een andere opsporingsinstantie hebben recht op bijstand van een advocaat tijdens hun verhoor. Dit geldt ook voor verdachten die zijn uitgenodigd om verhoord te worden. De rechtsbijstand van deze advocaat valt onder de gesubsidieerde rechtsbijstand. De advocaat wordt in zo’n geval door de Raad voor Rechtsbijstand betaald.
Voornoemde Maatregel kostenverhaal draagkrachtige veroordeelden geldt tevens als de verdachte in hoger beroep alsnog wordt veroordeeld. Of als de verdachte in een strafproces wordt vrijgesproken van de belangrijkste feiten en er slechts een veroordeling voor een klein feit overblijft.

Inkomens- en vermogensteams

Na afloop van het proces ontvangt de Raad voor Rechtsbijstand een bericht of er sprake is van een onherroepelijke veroordeling. Vervolgens voert de Raad een inkomens- en vermogenstoets uit. Hiervoor worden ook de financiële gegevens van de veroordeelde opgevraagd bij de Belastingdienst.
Het peiljaar voor de toetsing is twee jaar vóór het moment waarop de Raad voor de Rechtsbijstand de last tot toevoeging heeft geregistreerd. Als zijn of haar financiële draagkracht hoger is dan de inkomens- en vermogensgrens als bedoeld in de Wet op de Rechtsbijstand, moet de veroordeelde de kosten van rechtsbijstand bij een onherroepelijke veroordeling zelf betalen.
De Raad voor Rechtsbijstand verhaalt de kosten voor rechtsbijstand niet in de volgende gevallen op de verdachte als:
– de strafzaak is geseponeerd;
– hij/zij volledig is vrijgesproken;
– er een ontslag van alle rechtsvervolging is uitgesproken(OVAR);
– of er een schuldig verklaring is uitgesproken zonder oplegging van straf of maatregel.

Kwetsbare verdachten

Voor kwetsbare verdachten, die zijn uitgenodigd om te worden verhoord, wordt niet standaard een advocaat ingeschakeld. Zij mogen zelf kiezen of zij gebruik willen maken van hun recht op bijstand van een advocaat. De kosten zijn dan wel voor eigen rekening. Ook indien er sprake is van een strafbaar feit waarvoor geen voorlopige hechtenis is toegelaten, zijn de kosten van verhoorbijstand voor rekening van de verdachte.

Vrijblijvend advies over de Maatregel kostenverhaal draagkrachtige veroordeelden?

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten. Eén van onze ervaren advocaten kan u helpen met met uw vraagstukken. Neem voor een vrijblijvend advies direct contact op met 073 – 615 43 11 dan wel mail naar info@rechtnet.nl.