Maximum aan incassokosten

De Tweede Kamer heeft op 21 april 2011 het wetsvoorstel aangenomen dat bepaalt dat er voor de buitengerechtelijke incassokosten nog maar maximaal 15% incassokosten in rekening mogen worden gebracht met een minimum van €40. Ook mogen deze kosten nog maar één keer in rekening worden gebracht aan dezelfde wanbetaler, ook al heeft deze meerdere vorderingen openstaan.

Einde aan wildgroei in incassokosten

Op dit moment wordt door de meeste incassobureaus de staffel uit Rapport Voorwerk II gehanteerd vermeerderd met de contractuele administratiekosten. Sommige incassobureaus brengen daarbovenop nog extra kosten in rekening zoals dossierkosten, informatiekosten, etc.. Een klein openstaand bedrag wordt zo al snel verdubbeld met allerlei opgevoerde kosten, die de gemiddelde Nederlander maar weinig zegt en maar betaald om van het incassobureau af te zijn. De nieuwe wet heeft als bedoeling de argeloze consument te beschermen.

RechtNet Advocaten Incasso juicht transparantie toe

RechtNet Advocaten incassobureau juicht deze transparantie in incassokosten toe. Uiteraard moet een wanbetaler gewoon de vordering te betalen. Maar het is niet nodig om debiteuren op te zadelen met allerlei schimmige incassokosten, die de problemen soms alleen maar verergeren. Het is daarom goed dat de incassokosten weer transparant worden en incassobureaus puur op kwaliteit met elkaar concurreren. Het wetsvoorstel wordt van kracht zodra de eerste kamer daarover heeft gestemd.