Mondeling akkoord verkoop woning niet rechtsgeldig

Nu de economische recessie voorbij is, trekt ook de woningmarkt weer aan. Veel huizen die te koop staan, worden daarom steeds sneller verkocht. Vaak sluiten de particuliere koper en verkoper eerst een mondeling akkoord over de verkoop van een pand. Is dit volgens de wet wel rechtsgeldig!?

Mondeling akkoord schriftelijk en ondertekend laten bevestigen

Particulieren die een huis willen kopen of verkopen, doen er verstandig aan om altijd een koopovereenkomst op te laten stellen en die door beide partijen te laten ondertekenen.
Want ook als al een mondeling akkoord is bereikt over de inhoud van de koopovereenkomst en één van de partijen weigert om de schriftelijke overeenkomst te ondertekenen, dan is er geen sprake van een rechtsgeldige overeenkomst. Op deze manier kan de koop ongedaan worden gemaakt.

Hoger bod!?

Zelfs als de verkopende partij een niet ondertekende overeenkomst aan de koper toezendt en de verkoop mondeling rond is, kan deze alsnog worden ingetrokken. Dit kan bijvoorbeeld wanneer iemand anders in de tussentijd een nog beter bod op de woning doet. Dit komt vaker voor dat een verkoper in de tussentijd een hoger bod heeft gekregen van een andere koper.

Schriftelijkheidseis

De Hoge Raad stelt in een uitspraak bij een cassatie op 9 december 2011 dat de schriftelijkheidseis bij de verkoop van een woning van kracht is. Deze is bedoeld om particuliere partijen te beschermen tegen het nemen van overhaaste beslissingen. Deze bepaling heeft echter ook een neveneffect.

Drie dagen bedenktijd

Na het tekenen van de koopovereenkomst gaan de drie dagen bedenktijd in, waar de koper op grond van de wet recht op heeft.
Voor professionele partijen als projectontwikkelaars, overheden of woningcorporaties geldt deze bepaling niet. Indien zij een mondeling akkoord hebben bereikt over de inhoud van een koopovereenkomst, kunnen zij dus géén beroep doen op het eventueel ontbreken van een schriftelijke overeenkomst. Andere verkopers echter wel.

RechtNet Advocaten

Meer weten over dit onderwerp over het mondeling akkoord bij de verkoop van een woning?
Neem dan contact op met één van de ervaren advocaten van RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073-615 43 11.