Indexering van de huurprijs vergeten

In huurovereenkomsten (bv. het ROZ-model) staan vaak bepalingen opgenomen over een jaarlijkse verhoging van de huurprijs. Dit wordt ook wel indexering van de huurprijs genoemd. Het komt voor dat de verhuurder vergeet deze indexering toe te passen. Het Gerechtshof Amsterdam heeft bevestigd, dat de verhuurder dit bedrag alsnog kan vorderen. Hiervoor geldt een termijn van vijf jaar. De huurder mag zich dus niet te snel rijk rekenen! [1]

Huurovereenkomst bedrijfsruimte (casus)

Partijen hebben hier een huurovereenkomst voor bedrijfsruimte gesloten. Hierin staat dat de verhuurder de huurprijs jaarlijks mag verhogen, omdat de huurprijs de markt moet volgen. Deze verhoging vindt plaats aan de hand van de consumenten-prijsindex (CPI). In ROZ-modellen is dit een standaard bepaling. Dit staat dus in de meeste huurovereenkomsten.

De verhuurder is vergeten om de huur vanaf 2002 te indexeren. In 2013 heeft de verhuurder dit ontdekt. De verhuurder vordert het te weinig betaalde bedrag aan huur. De huurder weigert dit te voldoen. De huurder doet hierbij een beroep op rechtsverwerking. Zij stelt dat de verhuurder haar recht heeft verwerkt. De verhuurder heeft namelijk nooit aanspraak gemaakt op deze indexering.

Gerechtshof Amsterdam

Partijen hebben deze zaak eerst voorgelegd aan de kantonrechter te Amsterdam. De kantonrechter heeft de vordering van de verhuurder afgewezen. De verhuurder was het niet eens met dit vonnis. De verhuurder is dus in hoger beroep gegaan. In het hoger beroep wordt de vordering alsnog toegewezen. Het Hof overweegt hiertoe het volgende.

De huurovereenkomst is door de huurder ondertekend. Hiermee heeft de huurder de jaarlijkse indexering geaccepteerd. Hierdoor wordt de huurprijs elk jaar automatisch aangepast naar de geïndexeerde huurprijs. De huurder mag er niet op vertrouwen dat de verhuurder hier geen aanspraak meer op maakt. Zeker niet als de verhuurder vergeet om de huurprijs te indexeren. Van rechtsverwerking is slechts sprake onder bijzondere omstandigheden. Er rust op de huurder ook een eigen verantwoordelijkheid om de indexering in de gaten te houden. De huurder mocht er dus niet vanuit gaan, dat de indexering niet had plaatsgevonden.

Verjaring

Op grond hiervan komt het Hof tot het oordeel dat de verhuurder aanspraak kan maken op de geïndexeerde huurprijs. Het bedrag aan te weinig betaalde huur kan slechts worden teruggevorderd tot een termijn van vijf jaar. Het bedrag dat buiten deze termijn valt, is op grond van 3:308 Burgerlijk Wetboek (BW) verjaard. Dit bedrag kan dus niet gevorderd worden. De indexering zelf verjaart niet. De indexering start dus vanaf het begin van de huurovereenkomst.

RechtNet Advocaten

Bent u als verhuurder ook vergeten om de huurprijs te indexeren? Neem dan vrijblijvend contact op met RechtNet Advocaten. Wij berekenen ook direct hoeveel huur u heeft misgelopen. RechtNet Advocaten incasseert openstaande vorderingen kosteloos. Zij kan dus voor u aanspraak maken op deze achterstallige huur. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 073 – 615 43 11 of via de e-mail: info@rechtnet.nl

 

mr. Casimir Vink

[1] Gerechtshof Amsterdam 14-03-2017 (ECLI:NL:GHAMS:2017:836).