Nieuw!! Abonnement bij RechtNet Advocaten afsluiten?

RechtNet Advocaten is sinds kort gestart met een alternatief voor de rechtsbijstandsverzekering van haar cliënten. RechtNet Advocaten heeft vanuit haar klantenbestand een signaal opgevangen dat er behoefte bestond aan een alternatief voor de rechtsbijstandverzereking, op grond waarvan zij tegen een gereduceerd uurtarief, gebruik kunnen maken van de juridische dienstverlening van RechtNet Advocaten. Door de internationale toename van juridische (spel)regels, is het voor ondernemingen noodzakelijk om te beschikken over adequate juridische bijstand, waar mogelijk door een specialist. Over het algemeen beschikt een rechtsbijstandverzekering niet over dergelijke specialisten. RechtNet Advocaten Advococaten biedt dit specialisme wel aan haar cliënten. Hierbij moet gedacht worden aan bijstand in de ruime zin van het woord. Het betreft hier bijstand voor zowel procedures, juridische vragen, alsmede het verstrekken van advies.

Bovengenoemd alternatief voor een rechtsbijstandverzekering kan RechtNet Advocaten u aanbieden voor slechts € 350,00 exclusief BTW per jaar. Op deze dienst zijn de algemene voorwaarden van RechtNet Advocaten van toepassing. Hiervoor krijgt u één advocaat toegewezen, die:

1. bekend is met u en uw onderneming;
2. u de eerste vier uur gratis van advies voorziet;
3. daarna een uitzonderlijk laag uurtarief hanteert;
4. direct met u in verbinding staat;
5. u van A tot en met Z begeleid;
6. u kosteloos kan bijstaan in incassoprocedures.

Zoals gezegd krijgt u voor bovengenoemd bedrag één geschikte vervanger van een rechtsbijstandverzekering. De afnemer van de dienst krijgt één advocaat toegewezen, met wie u zelf direct contact kunt opnemen voor al uw juridische kwesties op het civiele rechtsgebied. Hierbij dient uitdrukkelijk te worden vermeld dat dit alternatief voor een rechtsbijstandverzekering niet toeziet op andere rechtsgebieden. Tevens krijgt u een inlogcode en een wachtwoord voor de juridische portal van RechtNet Advocaten. Hierdoor heeft u altijd overzicht in uw lopende zaken.

Voor de eerste vier uren zal RechtNet Advocaten geen kosten bij u in rekening brengen. Deze uren kunnen eveneens aangewend worden voor het bijwonen van zittingen. Hierbij komt meteen een groot verschil met een rechtsbijstandverzekering aan het licht. Een rechtsbijstandverzekering dient in de meeste gevallen de zaak uit handen te geven aan een advocaat op het moment dat de zaak tot een gerechtelijke procedure komt. Bij overschrijding van het viertal uren, zal er een zeer gereduceerd uurtarief ad € 150,00 exclusief BTW en exclusief 8% kantoorkosten bij u in rekening worden gebracht. Zeker bij meerdere zaken is dit al snel erg voordelig.

Daarbij komt nog dat uw advocaat bekend is met u en uw onderneming. In tegenstelling tot de rechtsbijstandverzekering bent u bij RechtNet Advocaten geen nummertje. Hij kan u dan ook steeds snel en adequaat te woord staan. RechtNet Advocaten onderscheidt zich daarnaast van gewone advocatenkantoren en juridische adviesbureau’s en een rechtsbijstandverzekering, doordat zij werken met gespecialiseerde advocaten onder een ‘No Nonsense’-beleid. RechtNet Advocaten heeft veel ervaring op het civiele rechtsgebied en neemt thans regelmatig zaken van een rechtsbijstandverzekering over. Dit overnemen van de rechtsbijstandverzekering is door dit alternatief niet langer noodzakelijk. Door nauwe samenwerking met u worden veel tijd en kosten bespaard! Uw rechtsbijstandverzekering heeft u in principe niet meer nodig! De dienstverlening van RechtNet Advocaten is volledig bij de tijd. Er zal worden getracht de dienstverlening zoveel mogelijk via het internet te verlenen. Binnen RechtNet Advocaten bestaat daarnaast een afdeling, welke werkzaam is op het gebied van incassoprocedures. RechtNet Advocaten handelt incassoprocedures af op grond van het ‘No Cure, No Pay’-principe.

De advocaten van RechtNet Advocaten hebben altijd een opleiding op de universiteit genoten. Daarnaast gelden voor advocaten diverse strenge kwaliteits- en opleidingsvereisten, welke worden gecontroleerd door de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Dit in tegenstelling tot de meeste juridisch adviseurs. Voor het opstarten van een juridisch adviesbureau heeft u geen c.q. nauwelijks een opleiding nodig. Zelfs het hebben van een strafblad is geen beletsel voor het openen van een juridisch adviesbureau. Er bestaan derhalve veel malafide adviesbureau’s. De meeste juridisch adviseurs hebben dan ook slechts een HBO-opleiding genoten, hetgeen in vergelijking met de universitaire opleiding zeer breed en oppervlakkig is. Ook een rechtsbijstandverzekering heeft in veel gevallen slechts een aantal juristen in dienst. Deze juristen van de erchtsbijstandverzekering behoeven geen universitaire opleiding te hebben genoten. Een advocaat van RechtNet Advocaten is zodoende beter in staat te anticiperen op het vervolg van een zaak en kan hierdoor efficiënter en daadkrachtiger te werk gaan.

Daarbij komt nog dat advocaten alle bevoegdheden hebben binnen de juridische wereld. Dit blijkt uit de in Nederland geldende procesmonopolie. Deze is van toepassing op juridische geschillen met betrekking tot zaken met een waarde van meer dan € 25.000,00. In deze gevallen dient u altijd een advocaat in de arm te nemen. Als u voor zo’n zaak een rechtsbijstandverzekering heeft ingeschakeld, dienen zij op hun beurt weer een advocaat in te schakelen. Dit werkt niet alleen vertragend, maar is eveneens kostenverhogend. Bij RechtNet Advocaten wordt u van A tot en met Z begeleid.

Tevens onderscheidt RechtNet Advocaten zich van uw rechtsbijstandverzekering, doordat RechtNet Advocaten niet de maximale kosten bij u in rekening brengt. RechtNet Advocaten brengt immers voor de eerste vier uren niets in rekening en daarna haar gereduceerde uurtarief. Door deze gang van zaken weet u zeker dat RechtNet Advocaten geen belang heeft bij vertraging van uw zaak. RechtNet Advocaten zal zich volledig voor u inspannen en zal u zo effectief en adequaat mogelijk ondersteunen.

Indien u interesse heeft in dit alternatief voor de rechtsbijstandverzekering, neemt u dan vrijblijvend contact op met RechtNet Advocaten, middels telefoonnummer 073 – 615 43 11 of e-mail.