Nieuw wetsvoorstel turboliquidatie versterkt rechtspositie schuldeisers

Wanneer aandeelhouders van een vennootschap besluiten om deze bij de Kamer van Koophandel te laten ontbinden, wordt dit ook wel een turboliquidatie genoemd. Een turboliquidatie is alleen mogelijk als er geen vereffening van baten en schulden hoeft plaats te vinden. In de praktijk wordt echter regelmatig misbruik gemaakt van de turboliquidatie. Daarom is een wetsvoorstel ingediend dat de rechtspositie van schuldeisers bij een turboliquidatie moet verbeteren.

Op dit moment bestaat de procedure voor een turboliquidatie uit een aandeelhoudersbesluit en het invullen van een formulier, dat vervolgens moet worden opgestuurd naar de Kamer van Koophandel. Hiermee is de ontbinding van de vennootschap in feite geregeld.

Bekijk hier onze rechtsgebieden

Bestuursverklaring

In het wetsvoorstel wordt een aantal strengere maatregelen gesteld aan de turboliquidatie. Zo moet het bestuur een slotbalans opstellen en deponeren bij het handelsregister. In de bijgevoegde bestuursverklaring moet bovendien worden vermeld waarom baten ontbreken. Indien van toepassing, moeten de stukken worden vergezeld van een slotuitdelingslijst. Verder moet het bestuur zorgen voor een algemene bekendmaking van de ontbinding zonder vereffening, waarbij wordt vermeld dat de slotbalans met de jaarrekening ter inzage liggen bij het handelsregister. Ook moeten alle eerdere boekjaren openbaar gemaakt zijn, tenzij een ontheffing geldt.

Bestuurders persoonlijk aansprakelijk

Op dit moment kunnen bestuurders persoonlijk aansprakelijk worden gesteld, wanneer onterecht is gekozen voor een turboliquidatie. Dit kan bijvoorbeeld als er op het moment van de opheffing nog baten aanwezig waren of als er activa zijn onttrokken aan de BV. Wel moet de bestuurder in zo’n geval een persoonlijk verwijt kunnen worden gemaakt van de zaken die zijn misgelopen bij de turboliquidatie. De schuldeiser moet kunnen bewijzen dat er ten tijde van de liquidatie wel degelijk nog baten voorhanden waren.

Bekijk hier onze incasso diensten

Financiële verantwoordingsinformatie

Juist dat laatste blijkt in de praktijk vaak een probleem. Het wetsvoorstel waarbij financiële verantwoordingsinformatie in de nabije toekomst mogelijk verplicht wordt bij een turboliquidatie, zorgt er naar verwachting dan ook voor dat de rechtspositie van de schuldeiser wordt versterkt.

Meer weten over dit onderwerp? Of bent u op zoek naar een advocaat in Den Bosch? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten op nummer 073 – 615 43 11  dan wel per mail naar info@rechtnet.nl.

Vragen? Neem contact met ons op