Nieuwe griffierecht categorieën voor geldvorderingen goedgekeurd

De Eerste Kamer heeft onlangs ingestemd met de nieuwe griffierecht categorieën voor lagere geldvorderingen. Daardoor worden de kosten voor griffierechten voor vorderingen van 500 euro tot 5.000 euro lager.

Bekijk hier onze rechtsgebieden

Voor geldvorderingen in kantonzaken gelden nu nog drie categorieën:

  • voor vorderingen met een beloop van 500 euro of lager bedraagt het tarief voor rechtspersonen, natuurlijke personen en min- en onvermogenden respectievelijk 124 euro, 83 euro en 83 euro;
  • voor vorderingen met een beloop van meer dan 500 euro tot en met 12.500 euro bedraagt het tarief respectievelijk 499 euro, 236 euro en 83 euro;
  • voor vorderingen met een beloop van meer dan 12.500 euro bedraagt het tarief respectievelijk 996 euro, 499 euro en 83 euro.

Scheve verhouding tussen vordering en griffierecht

In de huidige situatie is het griffierecht voor een vordering van een rechtspersoon met een financieel belang van 501 euro dus even hoog als het griffierecht voor een vordering van 12.500 euro (499 euro per 1 januari 2020). Met name de hoogte van het griffierecht voor rechtspersonen in verhouding tot een geldvordering van net boven de 500 euro wordt hierbij als problematisch ervaren: de hoogte van het griffierecht (499 euro) staat bij deze lagere geldvorderingen niet goed in verhouding tot de hoogte van de vordering (501 euro).

Hoogte griffierecht belemmert vaak stap naar rechter

Het gaat in deze categorie vaak om vorderingen van rechtspersonen (zoals MKB’ers, woningbouwcorporaties of ziektekostenverzekeraars) die betaling eisen van openstaande rekeningen van burgers. Vanwege de huidige hoogte van het griffierecht zien kleine ondernemers er steeds vaker vanaf om met onbetaalde rekeningen van net boven de 500 euro naar de rechter te stappen. Een ander probleem doet zich voor als een natuurlijk persoon een procedure verliest die door een rechtspersoon tegen hem is gevoerd en vervolgens het hogere griffierecht moet vergoeden dat de rechtspersoon als eiser heeft betaald. Bij zaken waarbij schuldeisers betaling eisen van onbetaalde rekeningen gaat het vaak om burgers die in een financieel benarde situatie zitten of (problematische) schulden hebben en zo alleen maar dieper in de problemen komen.  

Bekijk hier onze incasso diensten

Vier nieuwe griffierecht categorieën

Om tegemoet te komen aan deze bezwaren wordt voorgesteld om voor lagere geldvorderingen in kantonzaken meer griffierecht categorieën te introduceren. Hierdoor komt het griffierecht meer in lijn te liggen met de hoogte van de vordering. De tarieven voor min- en onvermogenden blijven hierbij in de drie nieuwe categorieën ongewijzigd 83 euro.

De nieuwe indeling voor rechtspersonen en natuurlijke personen in kantonzaken wordt dan als volgt:

  • voor vorderingen met een beloop van 500 euro of lager blijft het tarief 124 euro voor rechtspersonen en 83 euro voor natuurlijke personen.
  • voor vorderingen met een financieel belang van meer dan 500 euro tot en met 1.500 euro zal het tarief respectievelijk 312 euro en 208 euro bedragen.
  • voor vorderingen van meer dan 1.500 euro tot en met 2.500 euro zal het tarief respectievelijk 354 euro en 236 euro bedragen.
  • voor vorderingen van meer dan 2.500 euro tot en met 5.000 euro zal het tarief respectievelijk 472 euro en 236 euro bedragen.
  • voor vorderingen van meer dan 5.000 euro tot en met 12.500 euro zal het tarief respectievelijk 672 euro en 318 euro bedragen;
  • voor vorderingen van meer dan 12.500 euro tot en met 25.000 euro zal het tarief respectievelijk 1.342 euro en 672 euro bedragen.

Het moment waarop de vier nieuwe griffierecht categorieën daadwerkelijk ingaan, wordt bij Koninklijk Besluit bepaald.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073 – 615 43 11.

Vragen? Neem contact met ons op