Nieuwe Wet Werk en Zekerheid

De nieuwe Wet Werk en Zekerheid is op 10 juni 2014 aanvaard door de Eerste Kamer. Het voorstel bevat drie belangrijke grote veranderingen.  Zo wijzigt de ketenbepaling, komt er nieuwe ontslagroute en wijzigt de duur van de WW.

Wijziging ketenbepaling door Wet Werk en Zekerheid

Allereerst wijzigt de ketenbepaling per 1 juli 2015. De maximumtermijn van de keten wordt teruggebracht van drie naar twee jaren. Afwijking bij cao is nog toegestaan, maar de maximale duur en het maximale aantal arbeidsovereenkomsten mag niet meer dan zes tijdelijke arbeidscontracten zijn in een periode van 4 jaren. Eerst begon er een nieuwe keten na verloop van 3 maanden. Deze termijn is opgerekt naar 6 maanden. Hiervan kan niet per cao worden afgeweken. De ketenbepaling is niet van toepassing voor werknemers onder de 18 jaar indien zij niet meer dan 12 uur per week werken. De ketenbepaling treedt in werking vanaf 18 jaar.  Leerlingen die een duale opleiding volgen en leren met werk combineren worden uitgesloten van de ketenbepaling.  Dit gedeelte van de wet zal naar alle waarschijnlijkheden al in werking treden op 1 januari 2015.

Nieuwe ontslagroute

Er komt een nieuwe vaste ontslag route na de invoering van de Wet Werk en Zekerheid. Ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen en wegens langdurige arbeidsongeschiktheid gaat via het UWV lopen.  Ontslag voor alle andere redenen zal voortaan allemaal via de kantonrechter gaan lopen. Werknemers die tenminste 2 jaren in dienst zijn geweest, krijgen recht op een transitievergoeding. De transitievergoeding is maximaal € 75.000, tenzij uw medewerker meer dan € 75.000 verdient. Dan is de vergoeding maximaal één jaarsalaris.

Geen transitievergoeding

U hoeft conform de Wet Werk en Zekerheid geen transitievergoeding te betalen:

  • als het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van uw medewerker.
  • als uw medewerker onder de 18 jaar is en maximaal 12 uur werkt. Ook niet als u uw medewerker ontslaat als hij inmiddels 18 jaar is.
  • als uw medewerker de pensioengerechtigde leeftijd heeft.
  • bij uw faillissement, uw surseance van betaling of als u in de schuldsanering zit.

Wettelijke duur WW

De maximale wettelijke duur van een WW wordt conform de Wet Werk en Zekerheid in de periode van 1 januari 2016 tot 2019 gradiënt teruggebracht van 38 maanden naar 24 maanden.  Indien mensen langer dan een half jaar in de WW verkeren, wordt verwacht dat zij al het  werk dat wordt aangeboden aanvaarden. Wanneer ze dienen te werken tegen een lager loon dan het WW niveau zal het loon worden aangevuld.

Vrijblijvend contact over de Wet Werk en Zekerheid

Heeft u vragen over de nieuwe wet werk en zekerheid dan kunt u immer vrijblijvend contact opnemen met een van de ervaren arbeidsrechtadvocaten van RechtNet Advocaten. Zij zijn ervaren op het gebied van arbeidsrecht. U kunt telefonisch contact opnemen op 073 615 43 11 of u kunt een e-mail sturen naar info@rechtnet.nl. U vraag zal snel en duidelijk beantwoord worden.

mr. C.A.M.H. Vink