Onrechtmatige concurrentie vaak lastig te bewijzen

Indien in een arbeidsovereenkomst geen of geen geldig concurrentie- of relatiebeding is opgenomen, dan kan een werknemer zijn voormalig werkgever beconcurreren. Daarom is het voor werkgevers belangrijk om altijd een duidelijk concurrentie- en relatiebeding op te nemen in hun arbeidsovereenkomsten. Doen zij dit niet en ontpopt een oud-werknemer zich ineens tot concurrent, dan kan dit onrechtmatig zijn. Het is dan aan de werkgever om dit voor de rechter te bewijzen.

Bekijk hier onze rechtsgebieden

De rechtbank Rotterdam moest onlangs oordelen over een zaak waarin een schoonmaakbedrijf een ex-werknemer beschuldigde van onrechtmatig handelen. De medewerker was na een dienstverband van ruim twee jaar met wederzijds goedvinden uit dienst getreden bij het schoonmaakbedrijf. In de arbeidsovereenkomst was geen concurrentie- of relatiebeding opgenomen.

Vertrouwelijke informatie

Na het vertrek van de werknemer zegt één van de klanten van het schoonmaakbedrijf drie lopende contracten op. Hiermee gaat een aanzienlijk deel van de omzet van het bedrijf verloren. Deze klant sluit vervolgens nieuwe overeenkomsten met het nieuw opgerichte bedrijf van de ex-werknemer van het schoonmaakbedrijf. Het schoonmaakbedrijf stapt daarop naar de rechter en stelt dat de ex-medewerker onrechtmatig heeft gehandeld. Volgens het schoonmaakbedrijf heeft hij de desbetreffende klant nog tijdens zijn dienstverband actief hebben benaderd om met hem in zee te gaan. De contracten met desbetreffende klant werden direct opgezegd nadat de ex-medewerker uit dienst was getreden. Bovendien zou de werknemer volgens zijn ex-werkgever op stelselmatige en substantiële wijze gebruik hebben gemaakt van vertrouwelijke informatie van het schoonmaakbedrijf.

Bewijs leveren voor onrechtmatige concurrentie

De ex-werknemer verklaarde daarentegen dat hij zelf was benaderd door de desbetreffende klant, omdat zij ontevreden waren over het schoonmaakbedrijf. Ook is er volgens hem geen sprake van een duurzame relatie tussen het schoonmaakbedrijf en desbetreffende klant, omdat zij pas drie jaar met elkaar samenwerkten. De rechtbank Rotterdam geeft het schoonmaakbedrijf vervolgens de opdracht om te bewijzen dat er sprake is van onrechtmatige concurrentie door haar ex-werknemer. Het lukt het schoonmaakbedrijf niet om dit bewijs te leveren, waardoor de rechter de vordering afwijst.  

Bekijk hier onze incasso diensten

Concurrentie- en relatiebeding

Conclusie: vorderingen wegens onrechtmatige concurrentie worden in de praktijk niet snel toegewezen. Vooral omdat werkgevers vaak niet of onvoldoende in staat zijn om de feiten en omstandigheden te bewijzen die aan de onrechtmatige daad ten grondslag zijn gelegd. Een duidelijk concurrentie- en relatiebeding in een arbeidsovereenkomst kan deze problemen voorkomen.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073 – 615 43 11.

Vragen? Neem contact met ons op