Onredelijk boetebeding wordt ambtshalve vernietigd

Het komt erg vaak voor dat een boetebeding in algemene voorwaarden geen stand houdt in een rechtszaak. De rechter kan besluiten om een onredelijk boetebeding in de algemene voorwaarden niet in stand te laten. De rechter gebruikt hierbij Richtlijn 93/13 in combinatie met artikel 6:233 onder a BW. Laat uw algemene voorwaarden screenen, opnieuw schrijven of opstellen bij RechtNet Advocaten!

Onredelijk boetebeding

Een overeenkomst tussen een bedrijf, die handelt in het kader van haar gebruikelijke activiteiten, aan de ene kant en een natuurlijk persoon, die niet handelt in zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit (consument), dient te worden aangemerkt als een consumentenovereenkomst. Op de consumentenovereenkomst is de Richtlijn 93/13 van toepassing.

Indien er algemene voorwaarden van toepassing zijn op deze overeenkomst, is de rechter op grond van artikel 3, eerste lid van Richtlijn 93/13 i.c.m. artikel 6:233, onder a Burgerlijk Wetboek (BW), verplicht om na te gaan of een beding in deze algemene voorwaarden onredelijk is. Bij een boete beding wordt een afweging van de belangen gemaakt. De boete dient in redelijke verhouding te staan tot het belang dat met nakoming is gediend. Indien de rechter vast stelt dat het een onredelijk boetebeding is, zal hij deze niet in stand laten. Een matiging van het onredelijk boetebeding is niet mogelijk!

Treintje rijden

Q-Park sneed zichzelf enige tijd terug dubbel in de vingers in een kwestie met betrekking tot het zogenaamde ‘treintje rijden’. Treintje rijden is het verlaten van een parkeergarage zonder te betalen. De ene auto rijdt hierbij direct achter een andere auto onder de slagboom van de parkeergarage door. In de algemene voorwaarden van Q-Park is hiervoor een boete op genomen van € 1.000,00.

Tijdens een rechtszaak heeft Q-Park de boete zelf gematigd. Q-Park stelde de boete hierbij vast op een lager bedrag, te weten € 365,00. De rechter leidde hieruit af dat Q-Park haar eigen boete onredelijk vond. De rechter liet hierop de boete ook niet in stand.[1] Het loont dus niet om zelf een boete te matigen.Hierbij moet wel worden opgemerkt dat het hiermee niet duidelijk wordt of de rechter de boete wel in stand had gelaten, als Q-Park de boete zelf niet op een lager bedrag had vastgesteld.

RechtNet Advocaten inschakelen

RechtNet Advocaten geeft het advies om uw algemene voorwaarden te laten checken door een specialist. Een advocaat van RechtNet Advocaten is hiervoor bij uitstek geschikt. RechtNet Advocaten stelt haar diensten tegen een zeer scherp tarief beschikbaar!

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht “Ambtshalve vernietiging van een onredelijk boetebeding in algemene voorwaarden”? Of wil u uw algemene voorwaarden laten screenen, redigeren of volledig opstellen? Neem dan vrijblijvend contact op met een advocaat van RechtNet Advocaten! U ontvangt dan op aanvraag direct een scherpe offerte.

U kunt RechtNet Advocaten bereiken op telefoonnummer 073 – 615 43 11 of per e-mail via info@rechtnet.nl

mr. Casimir Vink

[1] – Ktr. Alkmaar 06-01-2016, NJF 2016, 124