Ontslag op staande voet te zware straf na eerdere loonsanctie

Een medewerkster van een fastfoodketen komt door ziekte thuis te zitten en weigert mee te werken aan een reïntegratietraject. De fastfoodketen legt de medewerkster daarom een loonsanctie op en besluit vervolgens om haar op staande voet te ontslaan. Het Gerechtshof in ‘s-Hertogenbosch vindt dit een te zware sanctie. Zij oordeelt dat het verlies van recht op loon al een zware sanctie is. De fastfoodketen moet daarom alsnog overgaan tot betaling van het salaris, vakantietoeslag en vakantiedagen.

Bekijk hier onze rechtsgebieden

Wat is er aan de hand? Een medewerkster van een fasfoodketen zit al enkele maanden ziek thuis en geeft geen gehoor aan de oproep van haar werkgever om aangepaste werkzaamheden te verrichten. Dit terwijl de bedrijfsarts vindt dat dit wel mogelijk is. Na een mailwisseling met de medewerkster kondigt de fastfoodketen een loonsanctie aan.

Twee keer gesommeerd

De medewerkster wordt nog twee keer gesommeerd om het werk te hervatten, maar geeft hieraan geen gehoor. De fastfoodketen besluit daarop om het loon van de medewerkster niet uit te betalen. Een week later volgt opnieuw een waarschuwing en geeft de fastfoodketen aan dat het gevolgen kan hebben voor de functie en het dienstverband als de medewerkster blijft weigeren om reïntegratiewerkzaamheden te gaan verrichten. De medewerkster reageert per mail op de sommaties, maar hervat de werkzaamheden niet. Zes dagen later wordt ze door de fastfoodketen op staande voet ontslagen.

Onrechtmatig

De medewerkster start daarop een zaak bij de kantonrechter, omdat zij vindt dat haar ontslag onrechtmatig is. De kantonrechter stelt dat het ontslag op staande voet terecht is gegeven. Daarop gaat de medewerkster in hoger beroep bij het Gerechtshof. Dit oordeelt dat een ontslag op staande voet een uiterst middel dient te zijn en dat een werkgever daarvan met terughoudendheid gebruik dient te maken. Uitgangspunt van de wet is volgens het hof dat een zieke werknemer bescherming verdient. Het verlies van het recht op loon is al een heel zware sanctie. Dat moet niet daar bovenop ook nog eens leiden tot verlies van de baan.  

Bekijk hier onze incasso diensten

Ontbindingsverzoek

Ontslag op staande voet is dus niet de de juiste sanctie die werkgevers moeten treffen bij het niet meewerken aan reïntegratie bij ziekte volgens het Gerechtshof. Beter is om een loonsanctie toe te passen. Mocht dit na verloop van tijd geen effect hebben, dan kan een ontbindingsverzoek worden ingediend vanwege ernstig verwijtbaar handelen.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073 – 615 43 11.

Vragen? Neem contact met ons op