Ontslag wegens crisis

Aan het begin van de kredietcrisis heeft de minister van sociale zaken eind 2008 een regeling ingevoerd omtrent de verkorting van de werktijd. Bedrijven die te maken kregen met ernstige inkomstenterugval konden in dat geval aanspraak maken op werktijdverkorting voor hun werknemers. Deze regeling gelde alleen voor bedrijven die ‘gezond’ waren, maar vanwege de kredietcrisis in financiële moeilijkheden verkeerden. Deze deeltijd WW regeling is echter afgelopen, maar wat kun je als bedrijf nu ondernemen als de omzet terugloopt?

Heeft u een vraag bel dan vrijblijvend met één van onze ervaren advocaten op nummer 073 615 43 11 of stel uw vraag via ons webformulier op de rechterzijde van deze pagina.

De oude deeltijd WW regeling

Werkgevers konden de werktijd van hun werknemers met maximaal de helft inkorten. Voor het deel dat een werknemer niet werkzaam was, ontvingen de werknemers een uitkering. Op die manier heeft de overheid veel bedrijven geholpen, doordat ze wel hun mensen in dienst konden blijven houden en toch veel kosten konden besparen. Deze maatregel is eind maart 2009 gesloten. Vanaf april 2009 is doorvoor de deeltijd-WW in de plaats gekomen, waarbij ook de contracturen van medewerkers met maximaal vijftig procent verminderd konden worden en de werknemers voor die uren een WW-uitkering ontvingen. Met deze maatregelen wilde het kabinet voorkomen dat bedrijven hun werknemers onverhoopt zouden ontslaan. Deze uitzonderlijke regeling heeft er dan ook toe geleid dat bedrijven die vanwege de crisis minder werk hadden, doordat zij bijvoorbeeld minder opdrachten binnenkregen, geen werknemers hoefden te ontslaan. Vooral in bouwsector en metaalsector heeft deze maatregel positief uitgepakt en zijn veel bedrijven er weer bovenop gekomen.
Echter is ook de deeltijd-WW regeling per 1 juli 2011 komen te vervallen en moeten werkgevers hun werknemers weer voor de volle 100% uitbetalen. Naast het positieve effect dat deze regeling op veel bedrijven heeft gehad, zijn er ook een groot aantal bedrijven die door het afschaffen van deze maatregel moeite hebben om de salarissen van hun werknemers te betalen.

Ontslag wegens economische redenen

Als uw bedrijf in een slechte financiële situatie verkeerd en er geen andere mogelijkheid bestaat dan te korten in personeel en mensen te ontslaan, dient u zich goed voor te bereiden en juridisch advies aan te vragen. Indien het niet mogelijk is om ontslag met wederzijdse goedkeuring te bewerkstelligen, moet u als werkgever in principe aan drie voorwaarden voldoen om personeel te kunnen ontslaan. Ten eerste moet u een correcte bedrijfseconomische reden aanvoeren. Dat betekent dat u zal moeten kunnen aantonen dat uw financiële situatie dusdanig is verslechterd dat er dat ontslagen onoverkomelijk zijn. Ten tweede zal het zogenaamde afspiegelingsbeginsel correct moeten worden toegepast. Als werkgever kunt u namelijk niet zelf bepalen wie u wilt ontslaan. Er zal een bepaalde selectiemethode toegepast moeten worden op de werknemers die werken in een uitwisselbare functie. U dient ervoor te zorgen dat de ontslagen op een dergelijke manier verdeeld worden, dat de leeftijdsopbouw binnen de organisatie nagenoeg gelijk blijft. De werknemers dienen te worden ingedeeld in leeftijdsgroepen. Op basis van aantallen werknemers wordt er per leeftijdsgroep het aantal ontslagen bepaald, waarbij per leeftijdsgroep de werknemers met het kortste dienstverband vervolgens als eerst ontslagen moeten worden. Tot slot zal u moeten aantonen dat u de werknemer die u wilt ontslaan niet kunt overplaatsen of een andere functie kunt laten uitvoeren, zodat ontslag voorkomen kan worden.

Bepaalde tijd contracten

Om de voorgaande situatie te voorkomen, kunt u bij nieuwe medewerkers arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aangaan. Een werkgever kan maximaal drie tijdelijke arbeidscontracten aangaan voor een maximale duur van 36 maanden. Er kunnen meer tijdelijke contracten worden gesloten maar dan moet er een tussenperiode van drie maanden zijn zonder contract en werkzaamheden.

Advies bijontslag

De kans is groot dat de werknemer een ontslag met succes kan aanvechten als de werkgever niet aan de genoemde voorwaarden kan voldoen. De ontslagaanvraag moet u als werkgever uiteindelijk indienen bij het UWV Werkbedrijf of bij de kantonrechter. Deze instanties bepalen of aan alle voorwaarden is voldaan en of u de betreffende werknemer kunt ontslaan zonder dat er consequenties aan zijn verbonden. Het dienstverband kunt u daarnaast wel beindigen als er sprake is van een tijdelijke contract of bij een ontbinding met wederzijds goedvinden. Echter ook daaraan kleven risico’s dus informeer daarom vooraf of u de zaken goed voor elkaar heeft bij 1 van onze arbeidsrecht advocaten.

Bel op nummer 073 615 43 11 of mail naar info@rechtnet.nl