Opdrachtgevers delen in pijn bij vertraagde leveringen door schaarste

Veel grondstoffen zijn op dit moment schaars, waardoor diverse projecten ongewenst vertraging oplopen. Vroeger kwam dit vertragingsrisico meestal voor rekening van de aannemer. Die tijd is voorbij, want ondanks bepaalde de voorzieningenrechter in Noord-Holland dat vertragingsrisico’s onder de huidige omstandigheden niet eenzijdig bij de aannemer mogen worden gelegd.

Bekijk hier onze rechtsgebieden

Mede als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de sancties tegen de Russen nemen schaarste en prijsstijgingen van materialen verder toe. De prijzen van brandstof zijn tot recordhoogte gestegen en ook de levertijden van materialen lopen verder op. Aannemers krijgen daardoor veelvuldig te maken met leveringsproblemen en tekorten aan materialen, terwijl opdrachtgevers zien dat opleverdata van projecten worden overschreden.

Vertragingsrisico’s

Eerder werd dan meestal de aannemer verantwoordelijk gesteld voor de extra kosten die door de vertraging ontstonden. De voorzieningenrechter oordeelde echter onlangs dat vertragingsrisico’s door de opdrachtgever niet langer eenzijdig op de aannemer kunnen worden verhaald.

Bepaling in contract

In deze zaak ging het om een aanbestedingsprocedure voor een onderzoeksschip, waar veel geld mee is gemoeid. Eén van de inschrijvende partijen is het niet eens met een bepaling in het contract van de opdrachtgever, dat geen beroep kan worden gedaan op overmacht indien materialen met vertraging worden aangeleverd. Deze partij vindt dat de opdrachtgever te weinig rekening houdt met de huidige marktomstandigheden en stapt daarom naar de voorzieningenrechter.

Bekijk hier onze incasso diensten

Pijn verdelen

Die stelt de inschrijvende partij in het gelijk en noemt de bepaling in het contract te onevenwichtig en disproportioneel. Volgens de voorzieningenrechter zorgt de oorlog in Oekraïne voor een toenemende energie- en grondstoffenschaarste en kunnen deze vertragingsrisico’s niet alleen bij de inschrijvende partij worden neergelegd. Het is eerlijker om de pijn te verdelen tussen partijen.

Leveringsproblemen

Aanbestedende partijen doen er dus goed aan om een regeling opnemen in hun contracten, waarin staat opgenomen dat de nadelige kosten van eventuele vertragingen gezamenlijk worden gedeeld. De verwachting is dat deze regeling in de toekomst ook toegepast gaat worden bij geschillen over lopende bouwcontracten tussen opdrachtgevers en aannemers die te maken hebben met leveringsproblemen als gevolg van de oorlog en de grondstoffencrisis.

 

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073 – 615 43 11.

Vragen? Neem contact met ons op