Rechtsbijstandverzekerde mag ook in voortraject eigen advocaat kiezen

Iedereen die een rechtsbijstandverzekering heeft, mag een eigen advocaat kiezen op het moment dat een gerechtelijke of administratieve procedure wordt gestart. Uit een recente uitspraak van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) blijkt dat verzekerden ook in een buitengerechtelijke procedure het recht hebben om een eigen advocaat te kiezen.

Bekijk hier onze rechtsgebieden

In de zaak waarin KiFiD uitspraak deed, ging het om een sportster die bij haar rechtsbijstandverzekering kosten claimde omdat ze een advocaat had ingeschakeld die is gespecialiseerd in sportrecht. Deze advocaat hielp haar om een foutief artikel over haar in een tijdschrift te laten rectificeren en een schadevergoeding te vorderen. Het artikel zorgde bij de sportster voor reputatieschade en minder inkomsten. De rechtsbijstandverzekeraar weigerde de claim voor advocaatkosten van de sportster, omdat het uiteindelijk niet tot een rechtszaak kwam. Volgens de verzekeraar was in dit geval sprake van een buitengerechtelijke procedure, waarbij het recht op vrije advocaatkeuze niet zou gelden.

Gewenste advocaat inschakelen

De rechtsbijstandverzekeraar neemt de zaak weliswaar in behandeling, maar geeft daarbij aan dat de kosten die de sportster heeft gemaakt of moet maken voorafgaand aan de gerechtelijke procedure niet voor vergoeding in aanmerking komen. Indien het tot een procedure was gekomen, dan zouden die kosten wel worden vergoed volgens de verzekeraar. Uiteindelijk komt het niet tot een rechtszaak en weigert de verzekeraar de gemaakte advocaatkosten te betalen. De sportster dient nogmaals een verzoek in bij de rechtsbijstandverzekeraar om de kosten te vergoeden, maar die geeft opnieuw aan dat de kosten voor een advocaat in het minnelijke traject niet voor vergoeding in aanmerking komen. De sportster is van mening dat zij wel de door haar gewenste advocaat mocht inschakelen op kosten van de rechtsbijstandverzekeraar en besluit haar zaak aan KiFiD voor te leggen.

Buitengerechtelijke procedure

Het KiFiD is het niet mee eens met het standpunt van de rechtsbijstandverzekeraar en verwijst naar een uitspraak die het Europese Hof van Justitie op 14 mei 2020 deed. Daarin staan volgens het KiFiD voldoende aanknopingspunten dat onder een gerechtelijke procedure ook een buitengerechtelijke procedure kan worden verstaan.

‘Het begrip gerechtelijke procedure kan niet worden beperkt door een onderscheid te maken tussen een voorbereidende fase en de besluitfase. Elke fase die kan leiden tot een procedure bij de rechter, dus ook een buitengerechtelijke zoals bemiddeling of mediation, valt onder het begrip gerechtelijke procedure’, zo staat in de uitspraak van KiFiD te lezen.

Bekijk hier onze incasso diensten

Vrije advocaatkeuze

Dat betekent dat de sportster in haar geschil het recht heeft op gefinancierde rechtsbijstand en op vrije advocaatkeuze. De rechtsbijstandverzekeraar moet daarom de kosten voor de sportrecht advocaat vergoeden tot het kostenmaximum van 5.000 euro. De rechtsbijstandverzekeraar heeft aangekondigd beroep in te stellen tegen de uitspraak van KiFiD.

Gevolgen voor uitvoering rechtsbijstandverzekeringen

Het KiFID geeft aan zich te realiseren dat deze uitspraak gevolgen kan hebben voor de uitvoering van rechtsbijstandverzekeringen en dat verzekerden het risico lopen dat budgetten al grotendeels zijn verbruikt voor het begin van een daadwerkelijke gerechtelijke procedure. Volgens het KiFiD is het daarom de taak van rechtsbijstandverzekeraars en advocaten om verzekerden goed te informeren over zowel de mogelijkheden als de risico’s, zodat verzekerden een weloverwogen beslissing kunnen nemen.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073 – 615 43 11.

Vragen? Neem contact met ons op