Rechtsbijstandverzekering mag advocaatkosten niet limiteren!

 

Advocaatkosten beperken, mag dit?

Rechtsbijstandsverzekeraars zijn al geruime tijd in opspraak. Rechtsbijstandverzekeraar DAS trachtte bijvoorbeeld de vrije advocaatkeuze uit te kleden. Ditmaal is rechtsbijstandverzekeraar ARAG in opspraak.

Zij wilde de vergoeding voor (externe) advocaatkosten beperken, maar werd hiervoor op de vingers getikt door de Rechtbank Midden – Nederland. De meeste verzekeraars hebben hun polisvoorwaarden gewijzigd en hebben bedongen dat externe advocaten slechts een vergoeding krijgen van enkele duizenden euro’s voor hun werkzaamheden.

Weigering vergoeding externe advocaatkosten door ARAG!

ARAG Rechtsbijstand is door de Rechtbank Midden – Nederland bij uitspraak van 18 april 2018 veroordeeld om trouwe klanten – die al bijna 20 jaar verzekerd waren(!) – rechtshulp te bieden conform de polisvoorwaarden van de verzekeringsovereenkomst. Ten onrechte weigerde zij gebruikelijke en normale (externe) advocaatkosten te vergoeden.

Advocaatkosten beperken bij uitbesteding zaak

Bij eiseres was een gynaecologische operatie uitgevoerd. Na deze behandeling kreeg eiseres klachten en heeft zij zich tot haar rechtsbijstandverzekeraar gewend. ARAG heeft de zaak van eiseres in behandeling genomen en overgedragen aan een externe advocaat. In de polisvoorwaarden is opgenomen dat ARAG de kosten van een externe advocaat vergoed en dat deze kostenvergoeding niet aan een limiet is gebonden, mits de kosten normale en gebruikelijke kosten betreffen.

Lastige klant?

Arag weigerde om meer dan de gebruikelijke advocaatkosten te vergoeden, omdat eiseres met iedere behandelaar van haar dossier in conflict zou komen, waardoor de kosten met betrekking tot de lopende gerechtelijke procedure de pan uit zouden rijzen. Kort gezegd werd eiseres door ARAG verweten een zeer lastige cliënte te zijn, waardoor extreme kosten zouden worden gemaakt.

Of toch een kritische klant!?

De Rechtbank Midden – Nederland oordeelde dat het feit dat eiseres inderdaad mogelijk een kritische cliënte betreft die zich intensief bezig houdt met de behandeling van haar zaak, maar dat dit onvoldoende grond is om daaraan consequenties te verbinden voor de verdere financiering van de rechtshulp. ARAG is dan ook gehouden om verdere advocaatkosten van eiseres te vergoeden. Deze uitspraak in conform de EU jurisprudentie die het limiteren van advocaatkosten niet toestaat.

Conflict met uw rechtsbijstandverzkeraar?

Heeft u vragen over uw rechtsbijstandverzekering of bent u in een geschil verwikkeld met uw rechtsbijstandverzekeraar? Wij voorzien u graag vrijblijvend van advies.

U kunt ons bereiken op het telefoonnummer 073 -615 43 11 of via de e-mail: info@rechtnet.nl

mr. Casimir Vink

1-ECLI:NL:RBMNE:2018: 1908