Secretaresse krijgt ontslag na strafrechtelijke veroordeling

Een secretaresse werkt al zeven jaar op een advocatenkantoor. Op een dag verschijnt zij niet op haar werk en de daaropvolgende dagen komt zij ook niet opdagen. Via berichten in de media komt haar werkgever erachter dat de vrouw in voorarrest zit op verdenking van het ernstig mishandelen van een deurwaarder. Die dient daarop een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst in bij de kantonrechter.

Uiteindelijk wordt de secretaresse door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar voor medeplichtigheid aan poging tot doodslag op een deurwaarder. Haar werkgever stelt daarop bij de kantonrechter met succes een beroep in om de arbeidsovereenkomst met de secretaresse te ontbinden op basis van de h-grond.

H-grond als ontslaggrond

Bij de h-grond is er sprake van een situatie die niet onder de specifiek omschreven ontslaggronden valt (zoals bedrijfseconomisch ontslag, verstoorde arbeidsverhouding of frequent ziekteverzuim), maar waarin ontslag wel is gewenst. De kantonrechter besluit dat het advocatenkantoor de arbeidsovereenkomst mag ontbinden en de secretaresse geen transitievergoeding hoeft te betalen.

Ernstig strafbare feiten

Daarbij overweegt de kantonrechter dat een gevangenisstraf niet altijd tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst hoeft te leiden, maar dat de specifieke omstandigheden in deze zaak het ontbinden van de arbeidsovereenkomst rechtvaardigen. Er zijn meerdere redenen voor de kantonrechter om tot deze afweging te komen. Allereerst stelt hij dat de vrouw ernstige strafbare feiten heeft gepleegd. Zij is door de strafrechter veroordeeld voor een poging tot doodslag op een deurwaarder en een doodsbedreiging aan het adres van een advocaat die haar bijstond in een civiele procedure.

Aantasting van goede naam

Ten tweede noemt de kantonrechter het gerechtvaardigd dat het advocatenkantoor vreest dat haar goede naam wordt aangetast door de acties van de secretaresse. Het advocatenkantoor stelt dat de vrouw met haar gewelddadige optreden heeft laten zien dat zij geen respect heeft voor rechterlijke beslissingen en voor de personen die bij de tenuitvoerlegging daarvan een rol spelen. Voor het advocatenkantoor weegt dit gebrek aan respect zwaar mee, omdat zij haar klanten juridische adviezen geeft in integriteitskwesties.

Niet meer veilig voelen

Daarnaast hebben de acties van de vrouw ertoe geleid dat haar collega’s op het advocatenkantoor verontwaardigd zijn en zich niet meer veilig voelen bij een eventuele terugkeer van de vrouw. Daardoor is terugkeer van de secretaresse volgens de kantonrechter onwenselijk en wordt het ontbindingsverzoek toegewezen.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073-6154311.