Snelle actie gewenst bij verzet tegen faillissement

 

 

In de praktijk komt het nog altijd voor dat partijen failliet worden verklaard zonder dat zij überhaupt weten dat er een faillissement is aangevraagd. Door snel op te treden kan een faillissement in zo’n geval vaak nog ongedaan worden gemaakt. RechtNet Advocaten legt graag uit welke stappen hiervoor gezet moeten worden.

Aanvraag faillissement

Indien u een rekening van een schuldeiser niet betaald, kan deze partij door middel van incassomaatregelen proberen om deze rekening alsnog betaald te krijgen. Een van de mogelijkheden hiervoor is het aanvragen van uw faillissement. De schuldeiser kan hiervoor een verzoekschrift indienen bij de rechtbank in uw woonplaats. Van de rechtbank krijgt u vervolgens een oproep voor de zitting waarin dit verzoekschrift wordt besproken. Tijdens deze zitting kan ook verweer worden gevoerd tegen de faillissementsaanvraag.

Geen oproep ontvangen

De rechtbank verstuurd de oproep voor de zitting meestal ruimschoots van tevoren, maar desondanks komt het regelmatig voor dat deze door de aangeklaagde partij niet tijdig wordt gelezen. Wanneer deze partij vervolgens niet aanwezig is bij de zitting en de schuldeiser zijn dossier netjes op orde heeft, gaat de rechter er doorgaans vanuit dat u bent opgehouden met betalen. Zo kan het gebeuren dat u of uw bedrijf failliet wordt verklaard zonder dat u zich heeft kunnen verdedigen.

Bekijk hier onze rechtsgebieden

Veertien dagen recht van verzet

Toch is er dan nog een mogelijkheid om een faillissement te voorkomen. Wanneer u niet bent gehoord door de rechtbank naar aanleiding van de faillissementsaanvraag, dan heeft u het recht om zich alsnog te verzetten tegen het faillissement. Dit verzet moet dan wel binnen veertien dagen na de dag van de uitspraak van het faillissement worden ingediend.

Vordering alsnog voldaan? Rechtbank vernietigt faillissement

De Hoge Raad heeft in 2015 bepaald dat het verzet tegen een faillissement slaagt, als blijkt dat bij de beoordeling van het verzet de vordering van de aanvrager van het faillissement alsnog is voldaan. Verder moeten ook de kosten van de curator zijn betaald, of op zijn minst zijn gegarandeerd. Onder deze omstandigheden zal de rechtbank het faillissement vernietigen. Deze procedure kan schriftelijk worden afgehandeld. Voorwaarde is wel dat de curator en de aanvrager van het faillissement daar mee akkoord gaan.

Bekijk hier onze incasso diensten

Advocaat verplicht bij verzet tegen faillietverklaring

Partijen die verzet willen aantekenen tegen een faillietverklaring zijn verplicht om zich te laten vertegenwoordigen door een advocaat. RechtNet Advocaten uit Den Bosch heeft ruime ervaring met deze verzetprocedures. Wij staan u bij tijdens het opstellen van het verzoekschrift en in de contacten met de rechtbank, de curator en de aanvrager van uw faillissement. Om verdere schade als gevolg van het faillissement zoveel mogelijk te voorkomen, adviseren wij onze cliënten om in zo’n situatie altijd om zo snel mogelijk actie te ondernemen.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073-6154311.

Vragen? Neem contact met ons op