Sportorganisaties bij ernstige nalatigheid onverkort aansprakelijk

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Dat geldt ook voor sportevenementen. Maar als er onverhoopt iets misgaat, hoe zit het dan met de aansprakelijkheid? Wie is verantwoordelijk voor eventuele letselschade? De Rechtbank Limburg deed hier recentelijk een uitspraak over. Conclusie: sportorganisatie moet dusdanige maatregelen treffen die in redelijkheid verwacht mogen worden om schade bij deelnemers bij de uitoefening van hun sport te voorkomen.

Aanleiding voor de rechtszaak in Limburg was een val van een deelneemster aan een hindernisloop met diverse obstakels. Het laatste obstakel was een sprong vanaf ongeveer vijf meter hoog op een groot luchtkussen. Bij de landing op het luchtkussen gaat het mis voor de vrouw, waardoor zij een dubbele beenbreuk oploopt.

Nalatig handelen

Na het ongeluk stelt de deelneemster de organisatie aansprakelijk voor de schade. Volgens haar was het luchtkussen bij haar sprong onvoldoende gevuld met lucht, waardoor haar val niet goed wordt opgevangen en zij met haar benen de grond kan raken. Zij vindt dat de organisatie daarom nalatig handelen kan worden verweten.

Bekijk hier onze rechtsgebieden

Deelname op eigen risico

De organisatie van het evenement beroept zich bij haar verdediging onder meer op de exoneratie in de algemene voorwaarden. In deze bepaling heeft de organisatie iedere aansprakelijkheid jegens deelnemers aan het evenement uitgesloten. Bovendien wordt uitdrukkelijk benadrukt dat deelname op eigen risico gebeurt. Verder vindt de organisatie dat er sprake is van eigen schuld door de deelneemster. Zij heeft immers vrijwillig deelgenomen aan het evenement en er bovendien zelf voor gekozen om de bewuste sprong te maken. Deze sprong was geen verplicht onderdeel in het parcours.

Exoneratie

Bij de beoordeling gaat de rechtbank allereerst in op de beoordeling van de aansprakelijkheid van de sportorganisatie en de vraag of het exoneratiebeding in de algemene voorwaarden van toepassing is. De rechtbank vindt dat de algemene voorwaarden onderdeel zijn van de (deelnemers)overeenkomst en op een voldoende wijze aan de deelneemster ter beschikking zijn gesteld. Zij zijn daarmee ook van toepassing op de tussen partijen bestaande rechtsverhouding.  Desondanks vindt de rechtbank niet dat de sportorganisatie een beroep kan doen op het contractueel overeengekomen exoneratiebeding toe, indien zou komen vast te staan dat het luchtkussen onvoldoende met lucht was gevuld. In dat geval heeft de organisatie nalatig gehandeld. Omdat de deelneemster nog niet voldoende heeft bewezen dat de breuk is ontstaan doordat de grond is geraakt, of dat het luchtkussen onvoldoende was opgepompt, wordt zij door de rechtbank in de gelegenheid gesteld de door haar gestelde toedracht nader te onderbouwen. 

Bekijk hier onze incasso diensten

Eigen schuld

Vooruitlopend op de nadere bewijslevering, gaat de rechtbank bovendien in op de mogelijke ‘eigen schuld’ aan de zijde van de deelneemster. Bij die beoordeling betrekt de rechtbank de feiten dat de deelneemster vrijwillig heeft deelgenomen aan het met risico’s omklede sportevenement. De rechtbank komt hierdoor tot het oordeel dat indien de aansprakelijkheid van de sportorganisatie komt vast te staan, de schade van de deelneemster voor één derde deel aan haar zelf wordt toegerekend.

Organisatie aansprakelijk bij ernstige nalatigheid

Deze uitspraak van de Rechtbank Limburg maakt duidelijk dat enkel uitsluiting van aansprakelijkheid in deelnemersovereenkomsten of algemene voorwaarden niet voldoende zijn om een sportorganisatie vrij te pleiten bij ongevallen. Van een sportorganisatie mag ook verwacht worden dat zij dusdanige maatregelen treffen om schade aan deelnemers bij de uitoefening van hun sport zoveel mogelijk te voorkomen. Een sportorganisatie kan zich dus niet verschuilen achter contractuele afspraken, maar zal bij ernstige nalatigheid onverkort aansprakelijk zijn voor de gevolgen daarvan.

Meer weten over dit onderwerp of wilt u in contact komen met een advocaat in Den Bosch? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073-6154311.

Vragen? Neem contact met ons op