Structureel te laat huur betalen grond voor ontbinding huurovereenkomst

Het structureel te laat en/of niet geheel betalen van de huur kan aanleiding zijn voor ontbinding van de huurovereenkomst. Dat blijkt uit een uitspraak van een zaak die onlangs is behandeld door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. 

In deze zaak vorderde een woningcorporatie ontbinding van de huurovereenkomst, ontruiming van de woning en betaling van de achterstallige huur van twee maanden. De kantonrechter wees de vordering tot betaling van de achterstallige huur toe, maar vond dat de hoogte van de huurachterstand onvoldoende was om tot een ontbinding van de huurovereenkomst over te gaan.

Achterstallige huur

De huurder heeft de achterstallige huur inmiddels voldaan, maar toch gaat de woningcorporatie in hoger beroep. Daarin voert ze aan dat de kantonrechter geen rekening heeft gehouden met het feit dat de huurder structureel te laat betaalt en vaker huurachterstanden heeft laten ontstaan. Daardoor moest de woningcorporatie hem meerdere malen aanmanen, deurwaarders inschakelen, betalingsregelingen treffen en gerechtelijke procedures tegen hem starten.

Tekortkomingen

Het gerechtshof acht het aannemelijk dat alle acties die de woningcorporatie heeft moeten verrichten om de huurbedragen alsnog te ontvangen van de huurder veel geld hebben gekost. Zij vindt daarom dat het woonbelang van de huurder onder deze omstandigheden niet opweegt tegen het gewicht van diens tekortkomingen. Daarbij komt dat de woningcorporatie er belang bij heeft dat de woning weer beschikbaar komt voor andere mensen die op zoek zijn naar een sociale huurwoning.

Grond voor ontbinding

In veel gevallen wordt een vordering tot ontbinding van een huurovereenkomst pas toegewezen als een huurachterstand van drie maanden of langer is ontstaan. Uit deze uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden kan worden opgemaakt dat het structureel te laat betalen van de huur, hoewel geen sprake meer is van een huurachterstand, ook grond voor ontbinding van de huurovereenkomst kan zijn. Of een vordering tot ontbinding van de huurovereenkomst op grond van structureel te laat betalen van de huur daadwerkelijk wordt toegewezen, zal afhangen van de concrete omstandigheden die meestal per zaak verschillen van elkaar.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073-6154311.