Tandartsrekening wordt twee keer zo hoog door te late betaling

Het niet tijdig betalen van rekeningen kan tot flinke extra kosten leiden voor mensen. Een patiënt die twee tandartsrekeningen uit dezelfde behandeling te laat betaalde aan het zorgdeclaratie kantoor, zag zijn oorspronkelijke rekening van 1.000 door onder meer incasso- en proceskosten oplopen naar 3.000 euro.

Bekijk hier onze rechtsgebieden

Wat is er aan de hand? Een man wordt eind 2019 en begin 2020 geholpen door zijn tandarts. Er worden onder meer een kroon en een brug geplaatst in zijn gebit. Afgesproken wordt om de werkzaamheden in twee gedeelten te factureren: een deel in 2019 en een deel in 2020. Op die manier heeft de man recht op een optimale vergoeding van zijn verzekering. Dan komt er echter een kink in de kabel. De man krijgt een burn-out en heeft daardoor als zelfstandig ondernemer tijdelijk minder inkomsten, waardoor hij veel van zijn rekeningen niet kan betalen. Ook de rekeningen van de tandarts blijven onbetaald, waarna het zorgdeclaratie kantoor een deurwaarder inschakelt.

Oplopende kosten

De eerste vordering van 518 euro wordt toegekend. Daar komen echter incassokosten, proceskosten, wettelijke rente, explootkosten en salariskosten bij, waardoor het totaal bedrag oploopt naar 1.446,51 euro. Het tweede factuurbedrag bedraagt in eerste instantie 540,21 euro, maar wordt opnieuw verhoogd met griffierecht, incassokosten, wettelijke rente en salariskosten. Daardoor moet de klant aan het einde van het proces een bedrag van 1.605,59 euro betalen.

In termijnen betalen

De klant is boos omdat hij de eerste dagvaarding, die geleid heeft tot het verstekvonnis van 24 juni 2020, naar eigen zeggen nooit heeft ontvangen. Hij begrijpt niet waarom die hem niet persoonlijk is afgegeven of gewoon aangetekend verzonden is. Ook vindt hij het jammer dat hij niet in de gelegenheid is gesteld om zijn vordering op te schorten totdat hij weer inkomsten had en/of in termijnen te betalen.

Bekijk hier onze incasso diensten

Incasso-, exploot- en gerechtskosten

De kantonrechter geeft bij de behandeling van de zaak aan dat hij zich kan voorstellen dat de patiënt het aangroeien van een incasso vordering van 1.058,76 euro naar 3.052,10 euro onrechtvaardig vindt. Zeker als die bijna  2.000 euro aan incasso-, exploot- en gerechtskosten met name zijn ontstaan uit het produceren en versturen van standaard documenten en er geen persoonlijk contact is geweest met de patiënt.

Griffierecht

De hoog oplopende kosten worden voor een groot deel veroorzaakt door het griffierecht. Want een schuldeiser mag al na één aanmaning incassokosten in rekening brengen en vervolgens een schuldenaar dagvaarden. De schuldenaar heeft geen recht op een betalingsregeling en de schuldeiser hoeft ook niet z’n best te doen om de schuldenaar actief te benaderen.

Rechtsgeldig tot stand gekomen

Toch wijst de kantonrechter de vorderingen in deze zaak toe, want in de praktijk zijn de extra kosten op rechtsgeldige wijze tot stand gekomen. Als onderdeel van het rechtssysteem moet ook een kantonrechter zich daarom aan deze regels te conformeren, hoe zuur hij dat in dit geval misschien ook wel vindt.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073 – 615 43 11.

Vragen? Neem contact met ons op