Tweede Kamer aan zet over wetsvoorstel quarantaine plicht

Het kabinet heeft op 16 april een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd waarin de quarantaine plicht voor reizigers uit zeer hoog risicogebieden om Corona op te lopen. De quarantaine plicht is één van de maatregelen die het kabinet neemt om het risico op verspreiding van het Corona virus door de komst van nieuwe virusmutaties tegen te gaan.

Bekijk hier onze rechtsgebieden

 

Reizigers uit zeer hoog risicogebieden moeten volgens de quarantaine plicht bij terugkeer naar Nederland in ieder geval vijf dagen in quarantaine tot zij een negatieve Corona Test hebben afgelegd. Daarbij maakt het geen verschil met welk vervoermiddel zij hun reis hebben afgelegd. Zonder negatieve testuitslag duurt de quarantaine tien dagen. 

Verklaring met reis- en contactgegevens

Reizigers moeten bij aankomst in Nederland een verklaring bij zich hebben waarin reis- en contactgegevens staan. Bovendien zijn zij zelf verantwoordelijk voor een geschikte quarantaine-accommodatie. Overtreding van de quarantaine plicht kan leiden tot een boete van 435 euro of een last onder dwangsom.

Quarantaine verklaring

Het wetsvoorstel houdt in dat reizigers per auto bij aankomst in Nederland aan de grens gecontroleerd kunnen worden op het bezit van een negatieve testuitslag en een quarantaine verklaring. Mensen die per boot, trein of bus het land binnenkomen, dienen door de vervoerder te worden gecontroleerd. 

Negatieve test verplichting

Voor alle hoog risicogebieden geldt vanaf het moment dat de wet wordt ingevoerd, de negatieve test verplichting. Alleen voor de zeer hoog risicogebieden gaat straks de quarantaine plicht gelden. Er is sprake van een zeer hoog risicogebied als er een hoge mate van verspreiding van het virus is, er gevaarlijke virus varianten voorkomen of als er onvoldoende getest of onderzoek gedaan wordt naar het virus. Dit wordt beoordeeld door het RIVM.

Bekijk hier onze incasso diensten

Autoriteit Persoonsgegevens

Het wetsvoorstel voor de quarantaine plicht is een initiatief van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Justitie en Veiligheid, Infrastructuur en Waterstaat en Buitenlandse Zaken. In het voorstel zijn de adviezen van diverse maatschappelijke organisaties, waaronder de Autoriteit Persoonsgegevens en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zo goed mogelijk verwerkt volgens het kabinet. Ook de Raad van State heeft advies uitgebracht. 

Beperkingen grond- en mensenrechten

Het wetsvoorstel leidt tot verregaande beperkingen op diverse grond- en mensenrechten. De thuis quarantaine plicht is immers een vrijheid ontnemende maatregel en beperkt het recht op bewegingsvrijheid en het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Verder kan de thuis quarantaine plicht ook indirect beperkingen met zich meebrengen voor de mogelijkheid om andere grondrechten uit te oefenen, voor zover deze zich niet met de quarantainemaatregel verdragen. Om deze vergaande beperkingen te rechtvaardigen geldt een zware bewijslast. Hierbij moeten de noodzaak en proportionaliteit van de maatregel goed worden gemotiveerd.

Goedkeuring Eerste Kamer

De Tweede Kamer is nu aan zet en moet bepalen wanneer zij het voorstel gaat behandelen. Vervolgens moet het voorstel nog worden goedgekeurd door de Eerste Kamer, waarna de wet in werking kan treden.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073 – 615 43 11.

Vragen? Neem contact met ons op