Tweede Kamer wil extra geld voor rechtsbijstand

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen die het toekomstige kabinet oproept de rechtspositie van burgers te versterken door structureel voldoende middelen vrij te maken voor de sociale advocatuur, ‘in de geest van het advies van de Commissie van der Meer’. De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) is blij dat de motie is aangenomen door de Tweede Kamer.

Bekijk hier onze rechtsgebieden

Volgens de NOvA wordt hiermee vooruitzicht geboden op een redelijke beloning voor sociaal advocaten in de komende jaren. Casimir Vink, eigenaar van RechtNet Advocaten, noemt het besluit van de Tweede Kamer een stap in de goede richting. ‘Veel sociaal advocaten werken op dit moment onder kostprijs’, aldus Vink. ‘Daarom is het niet vreemd dat steeds meer kantoren geen toevoegingszaken meer willen doen. Een betere beloning voor deze werkzaamheden is absoluut noodzakelijk.’

Vergoedingen op basis van puntenstelsel

De vergoedingen in de sociale advocatuur zijn gebaseerd op een puntenstelsel. Per punt wordt een vergoeding toegekend. De Commissie van der Meer presenteerde in 2017 al een onderzoek waarin werd vastgesteld dat deze vergoedingen voor sociaal advocaten niet meer passend waren voor het werk dat zij hiervoor leverden. De commissie deed destijds een voorstel tot aanpassing van de vergoedingen, die rechtsbijstandverleners ontvangen voor door hen aan on- en minvermogenden geleverde rechtsbijstand.

Moeilijker om rechtsbijstand te krijgen

Doordat sociaal advocaten al jaren structureel een te lage vergoeding ontvangen voor in verhouding steeds ingewikkelder wordende zaken, keren steeds meer advocaten het stelsel de rug toe. Daardoor wordt het moeilijker voor rechtzoekenden met een laag inkomen om rechtsbijstand te krijgen. 

Bekijk hier onze incasso diensten

Tijdelijke overbruggingsregeling

In 2019 stelde minister Dekker van justitie een tijdelijke overbruggingsregeling in, nadat de NOvA deelname aan het Topberaad opzegde en sociaal advocaten dreigden met acties. De overbruggingsregeling zou eind dit jaar aflopen, maar wordt nu verlengd. Volgens minister Dekker is een teruggang in inkomen voor sociaal advocaten nu ‘niet uit te leggen’. De tijdelijke maatregel biedt geen oplossing voor het probleem van te lage punten toekenning aan zaken in bijvoorbeeld het strafrecht en familierecht. Daarvoor is implementatie van het rapport van de Commissie van der Meer vereist.

Investeren in de nulde- en eerstelijns rechtshulp

In een brief roepen de NOvA en de specialisatieverenigingen de Tweede Kamer op om jaarlijks zo’n 150 miljoen euro te investeren in een adequate vergoeding voor rechtsbijstand zodat rechtsbescherming gewaarborgd blijft. Daarnaast vragen zij om te investeren in de nulde- en eerstelijns rechtshulp. Hier kunnen rechtzoekenden advies krijgen of doorverwezen worden naar andere instanties of een advocaat. 

Extra geld vrijmaken

Als derde aandachtspunt pleiten de NOvA en de specialisatieverenigingen om kwalitatief goede rechtsbijstand te behouden door te blijven investeren in jonge aanwas. Advocaat-stagiairs zien op dit moment weinig toekomst in de sociale praktijk, mede door de lage vergoedingen. Bovendien hebben de sociale advocatenkantoren onvoldoende middelen om stagiairs in dienst te nemen. In combinatie met de vergrijzing komt hierdoor de toegang tot de rechter voor on- en mindervermogende rechtzoekenden  extra onder druk te staan. 

In het kader van de komende formatie gaat minister Dekker scenario’s opstellen om extra geld vrij te maken voor het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand langs de lijnen van de aanbevelingen van de commissie Van der Meer.

 

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073 – 615 43 11.

Vragen? Neem contact met ons op