Verhuurder die huurders te snel wil dagvaarden draait zelf op voor kosten

Een verhuurder die niet reageert op verzoeken van een huurder met een kleine betalingsachterstand om een betalingsregeling te treffen, maar doorgaat met aanmaningen sturen en uiteindelijk overgaat tot dagvaarding, krijgt een tik op zijn vingers van de Rechtbank Gelderland. De rechter is van mening dat de verhuurder in strijd met de redelijkheid en billijkheid heeft gehandeld en oordeelt dat die in deze zaak zelf de incasso- en proceskosten moet betalen.

Bekijk hier onze rechtsgebieden

De verhuurder heeft volgens de rechter in deze zaak onvoldoende rekening gehouden met de belangen van de huurders. Zij hebben meerdere keren aangegeven door een bijzondere situatie in geldproblemen te verkeren en de huurder diverse keren verzocht om de kosten niet te laten oplopen.

Omstandigheden

De Rechtbank weegt daarbij de volgende omstandigheden mee:

– De huurachterstand is iets minder dan één maand huur
– De huurders hebben destijds direct een schriftelijke toelichting gegeven aan de verhuurder waarom zij niet in staat waren om te betalen.
– De huur van alle andere maanden is ruim op tijd betaald.
– De gevorderde kosten zijn aanzienlijk hoger dan de huurachterstand.
– De huurders hebben meerdere keren contact opgenomen met de verhuurder met het verzoek om geen kosten te maken.
– De verhuurder heeft de omstandigheden van de huurders niet betwist.

De verhuurder geeft aan dat hij, ondanks meerdere verzoeken, geen betalingsvoorstel heeft ontvangen van de huurder en dat ook geen betalingen meer zijn verricht. De rechter vindt echter dat een verhuurder van sociale huurwoningen een huurder (die daar om vraagt) ook zelf een voorstel kan doen op het moment dat zij de verzoeken van de huurder niet ver genoeg vindt gaan.

Bekijk hier onze incasso diensten

Redelijkheid en billijkheid

De huurders stellen dat de verhuurder nooit op hun verzoeken heeft gereageerd en dat zij enkel te horen dat zij het volledige achterstallige bedrag moesten betalen, omdat anders een gerechtelijke procedure zou volgen. De rechtbank Gelderland concludeert dan ook dat de verhuurder in deze zaak in strijd met de redelijkheid en billijkheid heeft gehandeld en de incasso- en proceskosten zelf moet betalen.

Bijzondere uitspraak

Dit is een bijzondere uitspraak, want de huurder heeft in deze zaak feitelijk geen recht op een betalingsregeling. Tegelijkertijd maakt de uitspraak duidelijk dat het inschakelen van een rechter bij huurachterstanden vooral moet dienen als een stok achter de deur. Het verdient de voorkeur dat partijen eerst proberen om onderling tot een oplossing te komen voor wat betreft de achterstallige huur en alleen als dat niet lukt de rechter inschakelen. Daarnaast wordt op dit moment ook wetgeving voorbereid waarmee het mogelijk wordt voor rechters om een betalingsregeling op te leggen. Wordt dus nog vervolgd.

 

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073 – 615 43 11.

Vragen? Neem contact met ons op