Verhuurders mogen wettelijke handelsrente vorderen bij huurachterstanden

Goed nieuws voor verhuurders van bedrijfspanden: het Europese Hof van Justitie heeft onlangs geoordeeld dat verhuurders bij huurachterstanden naast de huursom ook de wettelijke handelsrente mogen vorderen van de huurder.

Volgens het Europese Hof is een huurovereenkomst voor bedrijfsruimte een handelstransactie die leidt tot het verrichten van diensten, mits de transacties worden verricht tussen ondernemingen of tussen ondernemingen en overheidsinstanties.

Bekijk hier onze rechtsgebieden

Schadevergoeding

De wet kent twee vormen van wettelijke rente: de wettelijke rente en de wettelijke handelsrente. Wettelijke rente is een gefixeerde schadevergoeding voor de schade die de schuldeiser lijdt door het niet op tijd ontvangen van zijn geld. Een schuldeiser kan hierdoor naast de hoofdsom tevens een vastgesteld percentage rente over de hoofdsom claimen.

Betalingsachterstanden tegengaan

Naast wettelijke rente kent ons Burgerlijk Wetboek ook een wettelijke handelsrente. Deze rente heeft een Europese achtergrond. De wettelijke handelsrente is ingevoerd in het kader van een Europese richtlijn. Het idee achter deze richtlijn is om betalingsachterstanden bij handelstransacties tegen te gaan door een hoge wettelijke rente op te leggen bij te late betaling. De wettelijke handelsrente is aanzienlijk hoger dan de ‘gewone’ wettelijke rente. Sinds 1 juli 2016 bedraagt het rentepercentage van de wettelijke handelsrente 8 procent. Dit percentage is echter alleen van toepassing op handelstransacties die tot stand zijn gekomen na 1 december 2002.

Bekijk hier onze incasso diensten

Rechtspraak verdeeld

De rechtspraak in Nederland was tot nu toe erg verdeeld over de vraag of bij huurachterstanden tussen professionele de wettelijke handelsrente mocht worden toegepast. Er zijn diverse voorbeelden te van zaken waarin de rechter oordeelde dat bij huurachterstanden van professionele huurders de wettelijke huurachterstanden gevorderd mochten worden. Maar tegelijkertijd zijn er ook voorbeelden te noemen van rechtszaken waarbij de wettelijke handelsrente niet kon worden toegewezen.

De recente uitspraak van het Europese Hof heeft hierover nu meer duidelijkheid verschaft en is voortaan in beginsel leidend in de rechtspraak.

Heb je vragen over dit onderwerp, over een specifieke situatie of wilt u in contact komen met een advocaat in Den Bosch? Neem dan gerust contact met één van onze specialisten via info@rechtnet.nl of bel naar 073-6154311.

Vragen? Neem contact met ons op