Veroordeelde en liegende werknemer krijgt geen vergoedingen bij ontslag

Een werkgever ontslaat een werknemer die is veroordeeld voor het (medeplegen) van mensenhandel Deze strafbare feiten heeft de werknemer onder werktijd gepleegd. Daarbij heeft hij ook gelogen tegen zijn werkgever. Ondanks dat de werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt zonder geldige ontslagreden, oordeelt de kantonrechter dat die geen vergoeding hoeft te betalen aan de werknemer.

Bekijk hier onze rechtsgebieden

Volgens de kantonrechter heeft de werknemer ernstig verwijtbaar gehandeld. Bovendien heeft hij ook gelogen tegen zijn werkgever. De man vertelde dat hij regelmatig zaken moest regelen voor de bouwonderneming van zijn overleden vader, maar dit bedrijf bestaat in werkelijkheid helemaal niet.

Ernstig verwijtbaar handelen

Wat speelt er verder in deze zaak? De werknemer werkt al sinds 2018 bij het bedrijf. Op 11 mei 2022 wordt hij echter gearresteerd. Na tien dagen wordt hij vrijgelaten, maar op 14 juni 2022 wordt hij opnieuw in hechtenis genomen. De werkgever stopt met ingang van deze laatste datum de loonbetaling. Op 17 april 2023 wordt de werknemer veroordeeld voor het medeplegen van mensenhandel en seksuele uitbuiting gedurende langere tijd van drie jonge, kwetsbare vrouwen. Hij krijgt hiervoor een gevangenisstraf van vier jaar opgelegd. De werkgever zegt daarop niet veel later per brief de arbeidsovereenkomst met de man op wegens ernstig verwijtbaar handelen.

Billijke vergoeding

De werknemer is het niet eens met de gang van zaken en stapt naar de kantonrechter. Hij eist een billijke vergoeding van ruim 10.000 euro, omdat de arbeidsovereenkomst volgens hem niet rechtsgeldig is opgezegd. Verder wil hij een vergoeding voor de onregelmatige opzegging, een transitievergoeding en uitbetaling van niet-genoten verlofuren en vakantiegeld.

Bekijk hier onze incasso diensten

Bankrekening bevroren

De werkgever stelt in zijn verweer dat de werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld en daardoor geen recht heeft op een transitievergoeding. Ook het toekenning van een vergoeding voor het onregelmatig opzeggen van de arbeidsovereenkomst vindt het bedrijf onaanvaardbaar. Er is door het bedrijf geprobeerd om de niet-genoten verlofuren en het vakantiegeld van de man uit te betalen, maar dit bleek niet mogelijk omdat de bankrekening van de man bevroren was.

Gelogen

De kantonrechter stelt de werkgever in dit geval grotendeels in het gelijk en wijst de gevorderde billijke vergoeding en de transitievergoeding af. Ook een vergoeding voor onregelmatige opzegging is in deze zaak niet redelijk, vindt de rechtbank, omdat de werknemer gelogen heeft over het bestaan van het bouwbedrijf van zijn overleden vader en daarmee ook over de reden van zijn afwezigheid op het werk. Verder is de man veroordeeld voor ernstige strafbare delicten, die mede onder werktijd hebben plaatsgevonden.Het toekennen van deze vergoeding aan de werknemer is volgens de rechter naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid daarom onaanvaardbaar.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073 – 615 43 11.

Vragen? Neem contact met ons op