Verzekerden mogen eerder eigen advocaat inschakelen

Veel Nederlanders hebben een rechtsbijstandverzekering, waarmee zij in verschillende situaties een beroep kunnen doen op juridische hulp. Het Europese Hof deed onlangs een interessante uitspraak over de vrije advocaatkeuze van rechtsbijstand verzekerden. Het hof bepaalde dat verzekerden ook in de fase voorafgaand aan een juridische procedure het recht hebben om een eigen advocaat in te schakelen.

Mensen die een rechtsbijstandverzekering hebben worden nu in eerste instantie vaak nog geholpen door juristen die in dienst zijn van hun verzekeraar. In sommige gevallen wordt de zaak uitbesteed aan een externe advocaat, bijvoorbeeld als er geprocedeerd moet gaan worden. Dit gebeurt onder andere als de verzekeraar onvoldoende specialistische kennis in huis heeft of er onvoldoende capaciteit is om de kwestie in behandeling te nemen.

Eigen juristen

Maar een zaak kan ook op verzoek van de verzekerde worden uitbesteed aan een advocaat die hij zelf heeft uitgekozen. De verzekeraar moet in zo’n situatie de gekozen advocaat een vergoeding betalen voor het behandelen van de zaak. Dit heeft meestal niet de voorkeur van de verzekeraar. Om de kosten zo laag mogelijk te houden zet die liever eigen juristen in.

Zelf een advocaat kiezen

In het verleden heeft dit al meerdere malen tot rechtszaken geleid. Het Europese Hof heeft bij zaken in 2013 en 2016 al bepaald dat een verzekerde het recht heeft om een eigen advocaat te kiezen zodra er een gerechtelijke of administratieve procedure wordt gestart door de rechtsbijstandsverzekeraar. Uit het arrest van 14 mei jl. van het Europese Hof van Justitie is bepaald dat een verzekerde met een rechtsbijstandverzekering vanaf nu ook zelf een advocaat mag kiezen bij een bemiddeling en bij buitengerechtelijke onderhandelingen.

Toestemming vragen

Heeft u een juridisch geschil en wenst u uw zaak te laten behandelen door een gespecialiseerd advocaat in plaats van door uw rechtsbijstandsverzekeraar? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten. Let op: schakel niet op eigen houtje een advocaat in. De rechtsbijstandsverzekeraar moet hiervoor toestemming geven. Indien een eigen advocaat wordt ingeschakeld zonder toestemming van de rechtsbijstandsverzekeraar dan worden de kosten niet vergoed. Toestemming vragen is in principe een formaliteit, want een verzekeraar mag het recht op een eigen advocaat niet weigeren. Maar de verzekeraar mag wel grenzen stellen aan de vergoeding.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073-6154311.