Vindersloon, gunst of recht?

Heb je recht op vindersloon?

Als kind heb ik wel eens een portemonnee gevonden met 90 gulden erin. Met de portemonnee in de hand ben ik snel naar huis gerend. Samen met mijn ouders heb ik de eigenaar achterhaald. Die kwam de portemonnee ophalen en gaf me maar liefst 10 gulden. Als kind een enorm bedrag, maar vooral een mooi gebaar. Mijn ouders verklaarden dat het geven van een vindersloon gebruikelijk en bovenal netjes is. Laatst kreeg ik de vraag of er zoiets bestond als een recht op een vindersloon. Wat blijkt nu? Dat recht bestaat.

Omschrijving wet

Het recht op vindersloon wordt beschreven in artikel 5:10, tweede lid Bw. Daarin wordt bepaald dat ‘de vinder die aan de op hem rustende verplichtingen heeft voldaan, naar omstandigheden recht heeft op een redelijke beloning’. Vindersloon dus.

Verplichtingen vinder

De verplichtingen worden gegeven in artikel 5:10 Bw. De vinder is kort gezegd verplicht om zo snel mogelijk melding te maken van de vondst.

Naar omstandigheden

De wetsgeschiedenis maakt duidelijk dat met ‘naar omstandigheden’ vooral wordt gedoeld op de moeite en de zorg die de vinder heeft gedaan om zijn vondst te bewaren en de eigenaar te achterhalen.

Redelijk loon

Wat is dan een redelijk vindersloon? Dat hangt dus af van de omstandigheden van het geval. De rechter kan, indien gewenst, oordelen over wat per geval een redelijk vindersloon is.

Een voorbeeld hiervan is een zaak waarover de rechtbank Zwolle-Lelystad in 2004 heeft beslist. In die kwestie had een tandarts een melding gedaan van een auto, die al een week in zijn straat stond en vermoedelijk gestolen was. Die auto bleek inderdaad gestolen te zijn. De tandarts ontving € 500,00 vindersloon van de eigenaar. Hij vond dit echter niet genoeg en vorderde bij de rechtbank € 2.730,00 als vindersloon, met daarover rente en incassokosten. De rechter oordeelde dat in dit geval een bedrag van € 500,00 naar omstandigheden redelijk was. De vordering werd afgewezen en de tandarts werd veroordeeld om de proceskosten van de eigenaar te betalen (à € 450,00).

Vrijblijvend advies?

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten op nummer 073 – 615 43 11 of stuur een e-mail naar info@rechtnet.nl.

mr. C.A.M.H. Vink

1-Rb Zwolle-Lelystad, 11-08-2004, ECLI:NL:RBZLY:2004:AQ8430