Wanneer gaat een verzet termijn in?

Indien een schuldenaar een zogenaamde ‘daad van bekendheid’ verricht als reactie op een aan hem gericht verstekvonnis, gaat ook de verzet termijn lopen. Dit geldt eveneens als de schuldenaar per e-mail reageert.  

Bekijk hier onze rechtsgebieden

Het verzet moet binnen vier weken na de betekening van het vonnis of betekening van het derdenbeslag aan de veroordeelde in persoon of na het plegen van een daad van bekendheid worden ingediend. Het gerechtshof in ‘s-Hertogenbosch oordeelde in een zaak die diende op 9 maart 2021 dat ook een inhoudelijke reactie per e-mail van de schuldenaar kan worden gezien als een daad van bekendheid.

Daad van bekendheid

Wordt dit verzet niet binnen vier weken ingediend, dan is het bezwaar te laat ingesteld. Volgens het gerechtshof heeft de schuldenaar dan al een daad van bekendheid verricht door een inhoudelijke reactie te geven, nadat aan hem per e-mail door de executerende deurwaarder het bij verstek gewezen vonnis is toegezonden.
Wat ging vooraf aan deze zaak? Een schuldenaar wordt opgeroepen om te verschijnen bij de kantonrechter in Eindhoven in verband met een vordering tot betaling van huur(achterstand) en ontbinding van een huurovereenkomst van zijn woning
De dagvaarding is niet in persoon betekend, maar in een gesloten envelop achtergelaten op het adres. Enkele weken later wordt de schuldenaar bij verstek veroordeeld en wordt de bestaande huurovereenkomst ontbonden. Ook gelast de rechter ontruiming van de huurwoning.

Verstekvonnis betekend

Een kleine maand later is het verstekvonnis, bij gebrek aan een bekende woon- of verblijfplaats van de schuldenaar, betekend aan het Openbaar Ministerie. Hierin wordt ook vermeld wanneer de ontruiming van de huurwoning gaat plaatsvinden. De datum van ontruiming wordt negen dagen van tevoren ook gepubliceerd in het Eindhovens Dagblad.

Bekijk hier onze incasso diensten

Mailwisseling

Vervolgens krijgt de behandelende deurwaarder een e-mail van de schuldenaar. Die stelt dat hij door een kennis is geïnformeerd over de op handen zijnde huisuitzetting. Ook geeft hij aan dat hij hierover geen aankondiging heeft ontvangen en duidelijkheid wil over de zaak. Hierna volgt een mailwisseling met het deurwaarderskantoor. Het kantoor stuurt de schuldenaar daarbij de drie aanmaningsbrieven, de dagvaarding en het vonnis van de kantonrechter. De schuldenaar probeert vervolgens nog uitstel te krijgen voor de ontruiming, maar de opdrachtgever gaat hier niet in mee.

Verzet termijn verstreken

Het hof stelt allereerst vast dat de schuldenaar noch in eerste aanleg, noch in hoger beroep, heeft betwist dat hij in de voor deze zaak relevante periode gebruik heeft gemaakt van het e-mailadres en dat hij pas in hoger beroep via dit e-mailadres heeft
gecorrespondeerd met het deurwaarderskantoor. Mede op grond hiervan komt het hof tot het oordeel dat de termijn om in verzet te komen al lang is verstreken en het rechtsmiddel van verzet te laat is ingesteld.

 

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073 – 615 43 11.

Vragen? Neem contact met ons op