Werkgevers mogen personeel verbieden om religieuze symbolen te dragen

Het Europese Hof van Justitie heeft onlangs in een uitspraak bepaald dat werkgevers hun medewerkers mogen verbieden om hoofddoekjes en andere religieuze symbolen te dragen. Deze werkgevers moeten dan wel kunnen aantonen dat hun klanten dit willen en dat alle medewerkers op dezelfde manier worden behandeld.

Bekijk hier onze rechtsgebieden

De zaak was aangekaart bij het Europese Hof van Justitie door twee Duitse rechters, de ene van het Arbeitsgericht Hamburg en de andere van het Bundesarbeitsgericht.

Neutraliteit

In de eerste zaak ging het om een werkgever die vond dat het dragen van een hoofddoek door een van zijn medewerksters niet in overeenstemming was met het beleid van politieke, levensbeschouwelijke en religieuze neutraliteit, dat het bedrijf voert. Hij vroeg daarom aan een medewerkster om haar hoofddoek af te doen. Omdat de medewerkster dit weigerde, werd zij twee keer tijdelijk geschorst en kreeg zij een waarschuwing. De medewerkster stapte daarop naar de rechter en eiste dat haar werkgever werd veroordeeld om de waarschuwingen voor het dragen van de islamitische hoofddoek uit haar dossier te verwijderen.

Overtuiging

Bij de andere zaak ging het om een werkgever die een medewerkster, die weigerde om haar hoofddoek op het werk af te doen, had overgeplaatst naar een andere functie. In deze functie mocht zij haar hoofddoek in eerste instantie blijven dragen. Vervolgens stuurde de werkgever de medewerkster echter alsnog naar huis en maande hij haar om weer te komen werken zonder grote, opvallende tekens met een religieuze, politieke of levensbeschouwelijke overtuiging.

Bekijk hier onze incasso diensten

Geen sprake van discriminatie

Het Europese Hof van Justitie geeft aan dat het dragen van tekens of kleding vanwege een politieke, levensbeschouwelijke of religieuze overtuiging, onder de vrijheid van gedachten, geweten en godsdienst valt. Een andere reden voor bedrijven om een dergelijk neutraliteitsbeleid in te voeren kan zijn om zich neutraal op te stellen tegenover klanten of om sociale conflicten te vermijden. Maar het Hof stelt ook dat er geen sprake is van discriminatie indien een werkgever al zijn medewerkers op dezelfde manier behandeld en verplicht om zich neutraal te kleden. Hoewel dit voor sommige werknemers ongetwijfeld als bijzonder onaangenaam wordt ervaren, kan het dragen van religieuze tekens hierdoor toch worden uitgesloten.

Geen onderscheid

In een van de voorliggende zaken blijkt dit het geval te zijn, want de werkgever heeft ook gevraagd aan een werknemer die een religieus kruis droeg om dit af te doen. Deze werknemer heeft hier gehoor aan gegeven. Volgens het Hof is er daarom in dit geval geen sprake van directe discriminatie op grond van godsdienst of overtuiging. Kortom, werkgevers mogen dus geen onderscheid maken tussen grote, opvallende religieuze tekens, zoals bijvoorbeeld een hoofddoek of tulband, en kleinere symbolen als een kruis kettinkje. Want dit zou mensen met een geloof dat zichtbare symbolen gebruikt immers benadelen. Neutraal is neutraal, aldus het Europese Hof.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073 – 615 43 11.

Vragen? Neem contact met ons op