Werknemer dient ontbindingsverzoek in en krijgt flinke schadevergoeding

Een directielid van een IT-concern wordt door de eigenaar beschuldigd van het lekken van informatie naar de pers. De eigenaar zegt vervolgens zijn vertrouwen in deze persoon op. Het directielid is het niet eens met deze gang van zaken en dient zelf een ontbindingsverzoek in bij de kantonrechter. Hij krijgt uiteindelijk een schadevergoeding van bijna 400.000 euro.

Meestal wordt een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter ingediend door een werkgever, maar ook werknemers hebben deze mogelijkheid. Een werknemer kan bijvoorbeeld ontbinding aanvragen als er sprake is van ‘omstandigheden die van dien aard zijn dat de arbeidsovereenkomst billijkheidshalve dadelijk of na korte tijd behoort te eindigen.’

Verwijtbaar handelen of nalaten

Indien er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever, dan kan de werkgever bovendien betaling van een transitievergoeding én een schadevergoeding tegemoet zien. Dit gebeurt bij het IT-concern.

Ontheven uit bestuurstaken

De betreffende medewerker is al sinds 1997 werkzaam voor het IT-concern. De eigenaar biedt enkele dagen na de beschuldiging van het lekken van informatie naar de pers zijn excuses aan, maar benadrukt dat hij geen vertrouwen meer in hem heeft. Het directielid wordt daarop vrijgesteld van werk en ontheven uit zijn bestuurstaken. De werknemer protesteert hiertegen, maar het bedrijf gaat hier niet op in.

Ontbindingsverzoek

De medewerker wordt vervolgens door het bedrijf afgesloten van zijn e-mailaccount en mobiele telefoon. Ook verschijnt een bericht in een regionale krant waarin de eigenaar aangeeft dat het directielid het bedrijf gaat verlaten. Verder worden alle klanten geïnformeerd en wordt het vertrek intern al bekendgemaakt. Omdat het directielid het oneens is met de gang van zaken, dient hij zelf een ontbindingsverzoek van zijn arbeidsovereenkomst in bij de kantonrechter. Daarbij eist hij tevens een schadevergoeding en een verzoek om ontheven te worden uit zijn concurrentie- en relatiebeding.

Onterecht beschuldigen

De kantonrechter is het met de werknemer eens dat het IT-bedrijf ernstig verwijtbaar heeft gehandeld door hem onterecht te beschuldigen van lekken naar de pers. Het bedrijf kan hiervoor geen bewijzen overleggen. Er is dus geen aanleiding om het vertrouwen in het directielid op te zeggen. Daarom maakt de werknemer in eerste plaats aanspraak op een transitievergoeding van meer dan 327.000 euro (gelijk aan één jaarsalaris). Verder stelt de kantonrechter een billijke vergoeding vast van ruim 69.000, goed voor drie bruto maandsalarissen. Verder mag het IT-bedrijf het directielid niet aan het concurrentie– en relatiebeding houden.

Ook werkgevers moeten dus te allen tijde zorgvuldig handelen en voorkomen dat zij een onoverbrugbaar conflict krijgen met een medewerker waardoor een arbeidsovereenkomst moet worden beëindigd. Anders kan dit wel eens negatief uitpakken voor de werkgever.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073-6154311.