Werknemer met alcohol op moet schade verkeersongeval waarschijnlijk vergoeden

Een beroepschauffeur die onder invloed van alcohol tijdens zijn werk een eenzijdig ongeval heeft veroorzaakt, dient er rekening mee te houden dat hij de schade van bijna 120.000 euro moet vergoeden aan de verzekeraar. Dat is de uitkomst van een uitspraak van de kantonrechter in Utrecht.

Bekijk hier onze rechtsgebieden

In deze zaak draait het om een chauffeur van een melktankwagen die om 10.00 uur in de ochtend betrokken raakt bij een eenzijdig verkeersongeval. Bij het ongeval kantelt de melktankwagen en raakt deze zwaar beschadigd.

Schade verhalen

Om 12.00 uur wordt een alcoholcontrole gehouden bij de chauffeur en blijkt dat hij bijna twee keer meer alcohol in zijn bloed heeft dan wettelijk is toegestaan. De verzekeraar vergoedt de schade aan de werkgever, ondanks dat in de polisvoorwaarden schade die plaatsvindt als de bestuurder onder invloed van alcohol verkeert, van de dekking is uitgesloten. Vervolgens start de verzekeraar een zaak bij de kantonrechter om de schade op de werknemer te verhalen.

Wettelijk verboden

De kantonrechter geeft aan dat vaststaat van de chauffeur onder invloed van alcohol heeft gereden en dat dit wettelijk is verboden. Van een beroepschauffeur mag volgens de rechter ook worden verwacht dat hij zich voortdurend bewust is van het gevaar van het rijden onder invloed van alcohol. De dagelijkse routine die het rijden voor hem is, kan geen reden zijn voor verminderde aandacht voor de gevaren waartoe het gebruik van alcohol in het verkeer kan leiden, nog afgezien van het feit dat het rijden onder invloed niet is toegestaan op grond van de toepasselijke cao.

Bekijk hier onze incasso diensten

Bewust roekeloos gehandeld

Dat de chauffeur toch is gaan rijden met alcohol in zijn lichaam, rekent de kantonrechter hem extra aan. Hij oordeelt dat voldoende vaststaat dat de chauffeur onmiddellijk voorafgaand aan het ongeval bewust roekeloos heeft gehandeld door onder invloed van twee keer zoveel alcohol als wettelijk toegestaan achter het stuur te gaan én blijven zitten. Door te gaan rijden in de wetenschap dat hij onder invloed was van alcohol, heeft de chauffeur volgens de kantonrechter het risico op een ongeval aanmerkelijk vergroot. Dit is in de praktijk ook gebleken, doordat de melktankwagen waarmee de chauffeur onderweg was, is gekanteld.

Causaal verband betwist

De chauffeur betwist in zijn betoog het causaal verband tussen het rijden onder invloed en het ongeval. Hij is van mening dat het ongeval ook zonder alcoholgebruik zou hebben kunnen plaatsvinden. Daarbij wijst hij onder meer op de niet verharde, zachte berm, het grote hoogteverschil tussen de berm en het wegdek en de slechte weersomstandigheden met veel regen en wind.

Voorlopige uitspraak kantonrechter

De kantonrechter stelt in zijn voorlopige uitspraak de chauffeur in de gelegenheid om zijn standpunt dat het ongeval sowieso zou zijn gebeurd, ook als hij niet onder invloed van alcohol was geweest, te bewijzen. Hij krijgt hiervoor twee weken de tijd. Maar de kans dat de chauffeur alsnog kan bewijzen dat de schade niet het gevolg is geweest van het alcoholgebruik, lijkt erg klein. Hij moet er daarom ernstig rekening mee houden dat hij de schade aan de verzekeraar zal moeten vergoeden.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073 – 615 43 11.

Vragen? Neem contact met ons op