Wettelijke handelsrente alleen van toepassing op handelstransacties

Mag wettelijke handelsrente worden berekend over een vordering uit onverschuldigde betaling? ‘Nee’, zo oordeelde de Hoge Raad in cassatie bij een zaak tussen een exploitant van parkeerterreinen en een Duits onroerend goed bedrijf. ‘De wettelijke handelsrente heeft alleen betrekking op de geldelijke tegenprestatie voor geleverde goederen of diensten op grond van een handelsovereenkomst’, aldus de Hoge Raad.

Redelijkheid en billijkheid

Daarop gaat het onroerend goed bedrijf in hoger beroep bij het gerechtshof. Het hof verwerpt het standpunt van het bedrijf dat zij niet aan de parkeerovereenkomst is gebonden, maar wijst de vordering tot terugbetaling van de beschikbaarheidsvergoeding wel toe. Het hof vindt het naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dat de exploitant aanspraak kan maken op zo’n hoge vergoeding. Zij wijst over de terug te betalen bedragen ook wettelijke handelsrente toe.

In cassatie

De exploitant gaat daarop in cassatie bij de Hoge Raad. Hij is het niet eens met de uitspraak van het gerechtshof dat de beschikbaarheidsvergoeding onverschuldigd heeft betaald en klaagt daarnaast over het toewijzen van de wettelijke handelsrente. De Hoge Raad verwerpt de klacht over de onverschuldigd betaalde beschikbaarheidsvergoeding, maar de klacht over de toewijzing van de wettelijke handelsrente wordt wel toegewezen aan de exploitant.

Bekijk hier onze rechtsgebieden

Griffierecht voor onvermogenden

In de juridische wereld is het algemeen bekend dat natuurlijke personen in aanmerking kunnen komen voor het griffierecht voor onvermogenden. Maar dat ook verliesgevende rechtspersonen aanspraak kunnen maken op het lage griffierecht was tot voor kort bij vrijwel niemand bekend. Een Amsterdamse advocaat kwam er tijdens een zaak, die diende bij de Rechtbank in Noord-Holland, achter dat ook verlieslijdende multinationals in aanmerking kunnen komen voor het verlaagd griffierecht.

Inkomensverklaring

In een verzetprocedure tegen het geheven griffierecht bij de Rechtbank toonde een rechtspersoon een inkomensverklaring, waaruit bleek dat de firma in het desbetreffende jaar verlies had geleden. Ondanks dat beschikt de firma nog altijd over een substantieel vermogen. De griffier vond dat, gelet op het eigen vermogen, de firma geen aanspraak kon maken op het lage griffierecht voor onvermogenden. De rechtbank ging daar niet in mee en oordeelde dat het vermogen van het bedrijf hierin geen rol speelt, maar alleen de hoogte van het inkomen in het betreffende jaar meetelt.

Bekijk hier onze incasso diensten

Primaire betalingsverplichting

Volgens de Hoge Raad staat in artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek dat de wettelijke handelsrente alleen betrekking heeft op de geldelijke tegenprestatie voor geleverde goederen of diensten op grond van een handelsovereenkomst, dus een primaire betalingsverplichting uit de handelsovereenkomst. Een vordering uit onverschuldigde betaling valt hier niet onder en daarom hoeft hierover geen wettelijke handelsrente te worden betaald.

Meer weten over dit onderwerp of wilt u in contact komen met een advocaat in Den Bosch? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073-6154311.

Vragen? Neem contact met ons op